Időállapot: közlönyállapot (2005.V.26.)

41/2005. (V. 26.) OGY határozat

a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, valamint a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről * 

1. § Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

1. tekintse át a jogi segítségnyújtás, valamint a közvetítői tevékenység terén eddig szerzett tapasztalatokat, és kezdje meg a szükséges jogszabály-módosítások - többek között a Polgári Perrendtartásról szóló törvény módosításának - előkészítését;

2. tegye meg a szükséges intézkedéseket a jogi segítségnyújtás és a közvetítői tevékenység minél szélesebb körben történő társadalmi megismertetése érdekében;

3. 2005. december 31-ig számoljon be az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottságának az 1. és 2. pontban meghatározott feladatok teljesítéséről.

2. § Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére