Időállapot: közlönyállapot (2005.V.26.)

43/2005. (V. 26.) OGY határozat

az Állami Számvevőszék 2004. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról * 

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék stratégiájának megfelelően törvényi kötelezettségeit teljesítette, az intézmény 2004. évi tevékenységéről szóló - független könyvvizsgáló által hitelesnek minősített pénzügyi beszámolóval alátámasztott - jelentését elfogadja.

2. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék

a) a 35/2003. (IV. 9.) OGY határozatban rögzített feladatokat prioritásként kezelve az általa vállalt körben teljes körűvé tette a megbízhatósági nyilatkozattal záruló minősítő zárszámadási ellenőrzéseket, valamint ütemesen valósítja meg a jelentős nagyságrendű költségvetéssel, illetve vagyonnal rendelkező, kiemelt önkormányzatok gazdálkodásának átfogó ellenőrzését. Az Országgyűlés - elismerve az eddig tett kormányzati lépéseket - továbbra is fontosnak tartja, hogy a fejezeti ellenőrző szervezetek bevonásával megteremtődjenek a feltételek a megbízhatósági ellenőrzések zárt rendszerének megvalósítására;

b) felügyelő bizottsági elnökök jelölési javaslattételét támogató rendszere szabályozottan működik, a jelölési javaslattételek az ellenőrzési tevékenységtől egyértelműen elkülönülnek.

3. Az Országgyűlés szükségesnek tartja, hogy az Állami Számvevőszék

a) a kialakult gyakorlatot követve éves jelentésében továbbra is adjon értékelést ellenőrzéseinek hasznosulásáról, javaslatainak valóra váltásáról;

b) erősítse meg a köz- és magánszektor újszerű együttműködésének, illetve a nonprofit szektor pénzfelhasználásának ellenőrzési feltételeit;

c) a módszertani fejlesztések keretében vigye tovább a szakmai szabályozáshoz csatlakozó konkrét módszertanok és segédletek kidolgozását;

d) tanácsadó tevékenysége keretében folytassa a problémacsoportokra koncentráló, tanulmányokban megjelenő összefoglaló, elemző munkáját és korszerű pénzügyi szakfolyóiratot jelentessen meg.

4. Az Országgyűlés indokoltnak tartja és támogatja, hogy az Állami Számvevőszék a teljes uniós pénzfelhasználás gyakorlatáról átfogó képet adjon, ennek keretében az uniós forrásokkal összefüggő pénzmozgások ellenőrzését végző hazai szervezetek munkáját szakmai szempontból áttekintse és mutassa be az ellenőrzések tapasztalatait.


  Vissza az oldal tetejére