Időállapot: közlönyállapot (2005.VI.10.)

56/2005. (VI. 10.) OGY határozat

az Európai Unió tagállamai között, az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (2) bekezdésében említett feladatok, köztük gyakorlatok, előkészítésével és végrehajtásával összefüggésben az Európai Unió rendelkezésére bocsátható parancsnokság és haderő európai uniós intézményekhez kirendelt katonai törzsének és polgári állományának, valamint az Európai Unió ezzel összefüggésben történő fellépése céljából a tagállamok rendelkezésre bocsátott katonai törzsének és polgári állományának jogállásáról (EU-SOFA) szóló Megállapodás megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti az Európai Unió tagállamai között, az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (2) bekezdésében említett feladatok, köztük gyakorlatok, előkészítésével és végrehajtásával összefüggésben az Európai Unió rendelkezésére bocsátható parancsnokság és haderő európai uniós intézményekhez kirendelt katonai törzsének és polgári állományának, valamint az Európai Unió ezzel összefüggésben történő fellépése céljából a tagállamok rendelkezésre bocsátott katonai törzsének és polgári állományának jogállásáról (EU-SOFA) szóló Megállapodást;

2. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a megerősítésről az Európai Unió Tanácsának főtitkárát értesítse, valamint, hogy a megerősítésről szóló értesítéskor a mellékletben szereplő nyilatkozatot megtegye;

3. felkéri a Kormányt, hogy az Európai Unió Tanácsa főtitkárának az EU-SOFA hatálybalépéséről szóló értesítését követően terjessze az Országgyűlés elé a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot.

Melléklet az 56/2005. (VI. 10.) OGY határozathoz

A Magyar Köztársaság Nyilatkozata

A Magyar Köztársaság Kormánya kijelenti, hogy e megállapodás 17. cikke nem foglalja magában a küldő állam azon jogát, hogy Magyarország területén belül a magyar alkotmányos rendelkezésekkel ellentétesen joghatóságot gyakoroljon, azaz a magyar bíróságok kizárólagos hatáskörébe tartozó igazságszolgáltatási tevékenységet folytasson. Az említett rendelkezés különösen nem ruházza át a küldő államra azon jogot, hogy Magyarország területén belül e célból bíróságokat hozzon létre vagy ítéleteket hajtson végre.

A Nyilatkozat nem jelenti a hatályos bűnügyi jogsegély egyezmények sérelmét. Ez semmilyen módon nem érinti a küldő és fogadó állam között a joghatóság 17. cikk szerinti felosztását sem. Nem érinti valamely küldő állam azon jogát sem, hogy a 17. cikkel szabályozott személyeknek a küldő államba történő visszatérése után saját területén belül ilyen joghatóságot gyakoroljon. Ez nem zárja ki továbbá azt, hogy Magyarország területén belül egy küldő állam hatóságai a haderőn belüli rend és biztonság fenntartásának biztosításához haladéktalanul szükséges megfelelő intézkedéseket tegyenek (pl. őrizetbe vétel, vagy a vádemelést megelőző egyéb nyomozati intézkedések).


  Vissza az oldal tetejére