Időállapot: közlönyállapot (2005.VI.10.)

57/2005. (VI. 10.) OGY határozat

a „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság létrehozásáról szóló 19/2005. (IV. 14.) OGY határozat módosításáról * 

1. A „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság létrehozásáról szóló 19/2005. (IV. 14.) OGY határozat (a továbbiakban: határozat) 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. A Bizottság tevékenységét a 2002-2006. évi országgyűlési ciklus végéig folytatja. Munkájáról jelentést készít, melyet első alkalommal 2005. június 21-ig, majd ezt követően féléves rendszerességgel az Országgyűlés elé terjeszt.”

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére