Időállapot: közlönyállapot (2005.VI.10.)

58/2005. (VI. 10.) OGY határozat

az élelmiszer-biztonsági ellenőrzés hatékonyságának növeléséről * 

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy alakítsa ki a komplex élelmiszer-biztonsági rendszer intézményi és szabályozási kereteit a következők szerint:

1.1. Az élelmiszer-biztonsági ellenőrzés komplex eljárás keretében kerüljön végrehajtásra a jelenleg ezen a területen tevékenykedő hatóságok egyikének irányításával.

1.2. Új szervezet megalkotása nem szükséges, de a jelenlegi szervezetek működési szabályait meg kell változtatni, kijelölve az egyes szervezetek jogosítványát, és biztosítani kell működési feltételeiket, az ez évre tervezett többletfeladatok költségigényét, valamint annak forrását. A 2006. évi költségvetés tervezésekor közreműködő intézményrendszerként külön soron biztosítani kell a szükséges forrásokat. Ezzel egy időben a jelenlegi élelmiszer-biztonsággal összefüggő jogosítványokat meg kell szüntetni, helyébe pedig a komplex élelmiszer-biztonsági eljárásban való részvétel kötelezettségét kell jogszabályba foglalni.

1.3. Az ellenőrzés kapcsán be kell vezetni az élelmiszer-szállítmányok közúti megállítási lehetőségét, amelyben a Vám- és Pénzügyőrség mélységi ellenőrző csoportjainak egyes akcióiban az állat- és növény-egészségügyi szolgálatok, továbbá a közegészségügyi hatóság szakembereinek is részt kell venniük, ami a megelőzés miatt az egész rendszer működését hatékonyabbá és olcsóbbá teheti. A közúton ellenőrzött szállítmányok további kötelező vizsgálatát a logisztikai központokban, illetve a boltokban folytatni kell.

1.4. Az élelmiszer-alapanyagok, félkész és késztermékek 1.3. pont szerinti nyomon követése kiemelt feladat legyen. Az összehangolt ellenőrzéseket elsősorban a logisztikai központokban, az üzletláncok áruelosztó központjaiban kell végezni, e mellett a boltokban is végezni kell élelmiszer-ellenőrzést.

1.5. A bírságolás jelenlegi gyakorlatának megváltoztatása indokolt, ezen belül szükséges a büntetési tételek megemelése, illetve sorozatos szabálytalanságok esetén a hatósági bezárás, szükség szerint az APEH, illetve a vámhatóság ilyen irányú tevékenységét alapul véve.

1.6. Az élelmiszervizsgáló laboratóriumi hálózat átszervezését a területi elv, és az érintett hatóságok által jelenleg működtetett laboratóriumok műszaki és szakmai felkészültségének figyelembevételével kell végrehajtani. Jogszabályban kell rögzíteni a laboratóriumok akkreditálását. Az átszervezés kapcsán meg kell vizsgálni a laboratóriumok egyéb hasznosításának lehetőségeit (felsőoktatási intézmények, privatizáció stb.).

1.7. A belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvényben - az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvénnyel összhangban - szigorítani kell a beszerzési ár alatti értékesítés tilalmát.

1.8. A fogyasztóvédelem feladatát - a megváltozott struktúrában - az élelmiszer-biztonság területén újra kell gondolni.

1.9. A tevékenység hatékonyabb végzése érdekében célszerű a civil szervezetek és az érdekképviseletek bevonása a komplex élelmiszer-biztonsági ellenőrzés végrehajtásába.

1.10. A Kormány az élelmiszer-biztonsági rendszer újraszabályozása kapcsán az Európai Unió több országának gyakorlatából kiindulva alkosson jogszabályt a kistermelői kimérés és termékértékesítés kereteiről.

1.11. A készülő jogszabályok teremtsék meg az adó- és vámhatóság közreműködésének feltételeit, egyértelműen határozzák meg feladataikat és értesítési, visszajelzési kötelezettségüket, illetve tegyék lehetővé az adóhatósági és vámhatósági adatok komplex felhasználásának lehetőségét az élelmiszer-biztonsági hatósági eljárások területén is.

1.12. Az új élelmiszer-biztonsági működés jogszabályi kereteinek kialakításáig, a jelenlegi jogszabályok szerint folytatódjon a koordinált hatósági ellenőrzés, esetenként a közelmúltban végrehajtott közös fellépés mintájára.

2. A Kormány 2005. október 30-ig számoljon be az Országgyűlés Mezőgazdasági és Egészségügyi bizottságának az 1. pontban meghatározott feladatok teljesítéséről.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére