Időállapot: közlönyállapot (2005.VI.28.)

62/2005. (VI. 28.) OGY határozat

a meddőséggel kapcsolatos problémák átfogó kezelésére vonatkozó intézkedési terv kialakítására * 

A meddőség társadalmi problémájának átfogó kezelésére az Országgyűlés a következő határozatot hozza:

I. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt arra, hogy egy éven belül dolgozzon ki olyan javaslatokat, melyek lehetővé teszik, hogy kedvezőtlen anyagi helyzet, szegénység ne lehessen akadálya a meddőségi kezelésben való részvételnek, különös tekintettel a rászoruló párok támogatására.

II. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy saját hatáskörben, az adatvédelmi országgyűlési biztos, az Országos Egészségpénztár, a meddőségi centrumok, illetve az érdekvédelmi, civil szervezetek bevonásával féléven belül alkossa meg a meddőségi kezelést nyújtó intézmények eredményességi mutatóinak nyilvánosságát biztosító elveket és szabályokat, meghatározva

a) a kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák körét;

b) a nyilvánosságra hozatal módját és helyét, biztosítva a hozzáférés lehetőségét minden érdeklődő számára;

c) az ellenőrzés módját.

III. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy - közoktatási, egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményeket, civil szervezeteket is bevonva - dolgozzon ki 2005. augusztus 31-ig kampánytervet, és a 2005/2006. tanévben indítson felvilágosító kampányt, melynek célja, hogy a meddőség problémájával, a meddővé válás rizikótényezőivel a lakosság széles köre megismerkedjen. Ennek keretében

a) a családalapítás előtt álló, fiatal korosztályok részére biztosítsa a meddőséggel kapcsolatos felvilágosítást a közoktatás részeként;

b) szervezze meg a meddőség megelőzésében és kezelésében érintett szakemberek felvilágosítását, folyamatos képzését;

c) fordítson hangsúlyt a meddővé válás egészségügyi, életmódbeli, fogyasztói szokásokra, környezetszennyezési, valamint pszichés tényezőkre visszavezethető okainak feltárására, azokkal szembeni visszaszorító kampányra;

d) népszerűsítse a társadalom, de különösen a fiatalok körében a családalapítást és a házasság intézményét, valamint mutassa be a gyermekvállalás előnyeit és szépségeit, valamint a felvilágosító kampány keretében helyezze előtérbe a családi életet és az arra való nevelést.

IV. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy megfelelő szakmai testület bevonásával gondoskodjon a meddőségi protokoll, illetve szakmai eljárási rend kidolgozásáról a nem meddőségi centrumban dolgozó szülész-nőgyógyász, illetve andrológus szakorvosok számára.

V. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy bízza meg a Humánreprodukciós Bizottságot annak kivizsgálásával, hogy bioetikai jogi szempontból milyen - pozitív illetve negatív - következményekkel járna a petesejt-adományozás esetén az ivarsejt adományozó anonimitásának jogszabály szerint kötelező jellegének eltörlése. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt a teljes vonatkozó joganyag felülvizsgálatára, a nem koherens jogszabályi rendelkezések módosításának előkészítésére és kezdeményezésére. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja meg a lombik programban részt vevők körének bővítési lehetőségeit.

A Kormány a felülvizsgálatot kétévente ismételje meg.

VI. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja felül a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletnek a gyermekvállalást tervező párok által igénybe vehető megelőlegező lakásépítési kölcsön visszafizetésére vonatkozó szabályozását. Szükséges felülvizsgálni, hogy azokban az esetekben, amikor a gyermekvállalás egészségügyi okok miatt nem valósult meg a jogszabály szerinti határidőn belül, a támogatás visszafizetésének határideje meghosszabbítható-e az IVF-kezelésben részt vevő meddő párok számára.

VII. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az I-II. és IV-VI. pontokban foglalt feladatokról 2005. szeptember 30. napjáig készítsen előterjesztést.


  Vissza az oldal tetejére