Időállapot: közlönyállapot (2005.VI.28.)

63/2005. (VI. 28.) OGY határozat

az alternatív és megújuló energiahordozók elterjesztésének hatékonyabbá tételéről * 

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy készítse el az alternatív és megújuló energiahordozók elterjesztésének jogi szabályozását, az alábbiak szerint:

1.1. A villamos energia előállításához használt alternatív és megújuló energetikai beruházások befektetőinek nagyobb biztonsága érdekében a kötelező áram-átvételt és annak feltételeit törvényben kell szabályozni.

1.2. Az alternatív és megújuló energetikai beruházások elősegítése érdekében egyszerűsített környezetvédelmi engedélyezési eljárást kell létrehozni.

1.3. Termálkincsünk jobb hasznosítása érdekében végezzék el a szükséges törvényi módosításokat.

1.4. A mezőgazdasági alapanyagból előállított folyékony energiahordozók térnyerése érdekében az Európai Unió ajánlásait is figyelembe véve kötelezővé kell tenni azok üzemanyagokba bekeverését, 2007-től energiatartalomra vetítve 2%-os, 2010-től legalább 4%-os mennyiségben. A szabályozásnál kiemelten kell érvényesíteni a hazai alapanyag-termelők érdekeit. A bio-üzemanyag elterjesztésének elősegítése érdekében a jövedéki szabályozás elkészítésénél előnyben kell részesíteni a hagyományos kőolajból származó folyékony üzemanyagokkal szemben.

1.5. A nagyobb arányú biogáz előállítás érdekében módosítsa a gáztörvényt, hogy a minőségi előírásoknak megfelelő biogáz a meglévő gázrendszerbe bevezethető legyen.

1.6. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az Európai Unió támogatási rendszereivel összhangban alakítsa ki energetikai növény, és egyéb mezőgazdasági melléktermékek támogatásának formáját, ahol a mezőgazdasági eredetű energiahordozók hasznosíthatóságát figyelembe veszi.

1.7. Az energiaültetvények területének növelése érdekében az erdőtörvény módosítását el kell végezni.

2. A Kormány 2005. november 30-ig számoljon be az Országgyűlésnek az első pontban meghatározott feladatok teljesítéséről.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére