Időállapot: közlönyállapot (2005.X.19.)

81/2005. (X. 19.) OGY határozat

nemzeti és etnikai kisebbségek kedvezményes mandátumhoz jutásáról * 

Az Országgyűlés - tudomásul véve, hogy az Alkotmánybíróság 34/2005. (IX. 29.) AB határozatával megállapította, hogy a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló, az Országgyűlés 2005. június 13-i ülésén elfogadott, de ki nem hirdetett törvény 68. §-ának (3) bekezdése alkotmányellenes - a következő intézkedéseket teszi:

- Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy - együttműködve az Országgyűlés négy képviselőcsoportjával - gondoskodjon a kisebbségek kedvezményes mandátumhoz jutásáról szóló törvénytervezet előkészítéséről, oly módon, hogy az az Alkotmány rendelkezéseinek minden tekintetben megfeleljen.

- A Kormány a négy képviselőcsoporttal történő egyeztetés alapján 30 napon belül terjessze a törvényjavaslatot az Országgyűlés elé, annak érdekében, hogy az őszi ülésszak végéig a törvény elfogadása és kihirdetése megtörténhessen.


  Vissza az oldal tetejére