Időállapot: közlönyállapot (2005.XII.15.)

93/2005. (XII. 15.) OGY határozat

az ápolási díj, valamint a hozzátartozóikat otthon ápoló személyeket segítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről * 

1. Az Országgyűlés - elismerve a közeli hozzátartozók otthoni ápolásának jelentőségét, a fokozott anyagi megterhelést, a rendszeres és folyamatos, 24 órás készültséget igénylő gondoskodást, a lelki és fizikai megterhelést jelentő szolgálatot - felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja meg, hogy:

a) milyen ütemezésben és mértékben emelhető meg a fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondozását végző hozzátartozók ápolási díja;

b) az ápolást végző személyek munkaerőpiacra való visszatérési lehetőségének ösztönzéseként milyen mértékben szükséges az időskorúakat, illetve a fogyatékos személyeket ellátó nappali intézmények fejlesztése, bővítése;

c) a lakókörnyezetben igénybe vehető szociális alapszolgáltatások (házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) hogyan tudnak segítséget nyújtani az ápolási tevékenységet végzők számára;

d) lehet-e a legalább 10 évig alanyi jogon ápolási díjra kényszerülő, a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltő ápoló - amennyiben tovább ápol - ápolási díját és nyugdíját együtt folyósítani;

e) hosszú távon bevezethető-e - a nemzetközi tapasztalatok és eredmények felhasználásával - az ápolt jogán az ápolási díj.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az 1. pontban foglalt szempontok figyelembevételével készült tájékoztatást a következő ülésszak elején nyújtsa be.


  Vissza az oldal tetejére