Időállapot: közlönyállapot (2006.II.16.)

11/2006. (II. 16.) OGY határozat

az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján a Program Út Szolgáltatási Szerződés megkötéséhez * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján megadja a felhatalmazást a Program Utakra vonatkozó Program Út Szolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötéséhez az alábbiak szerint:

1. Szerződő felek:

1.1. egyrészről: a Magyar Állam (képviseletében a Szerződést a gazdasági és közlekedési miniszter írja alá, a Szerződés teljesítése során a Magyar Állam képviseletében a gazdasági és közlekedési miniszter jár el);

1.2. másrészről: az Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76.; a továbbiakban: „ÁAK”).

2. A Szerződés tárgya:

A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 18. §-a (6) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány 317/2005. (XII. 25.) rendeletének 2006. január 1-jén hatályos mellékletében felsorolt gyorsforgalmi útszakaszok és a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények (a továbbiakban: „Program Utak”) magántőke bevonásával, piaci forrásból finanszírozni kívánt közbeszerzésére, megtervezésére, finanszírozására, megépítésére, felújítására, üzemeltetésére, fenntartására és hasznosítására vonatkozó jog kizárólagos nyújtása az ÁAK részére a Szerződés hatálybalépésétől számított 75 éves időtartamra. A Program Utak magántőke bevonásával, piaci forrásból finanszírozni kívánt megvalósítása érdekében az ÁAK a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően közbeszerzési eljárásokat köteles lefolytatni.

3. Rendelkezésre állási díj:

A Szerződés aláírásával a Magyar Állam az alábbi tényezők alapján megállapított, összesen legfeljebb 1942 millió euró nettó jelenértékű rendelkezésre állási alapdíj megfizetésére vállal kötelezettséget a Szerződés időtartama alatt. A rendelkezésre állási díj ténylegesen kifizetendő összege a rendelkezésre állási alapdíj és az azt módosító tényezők alapján kerül meghatározásra.

A rendelkezésre állási alapdíj az alábbi elemekből tevődik össze:

a) teljes euró alapú díj, plusz

b) teljes forint alapú díj.

A rendelkezésre állási díj euró komponense egy változó összeg, ami a programba bevont útszakaszoknak a forgalom rendelkezésére bocsátott hosszától és a külső finanszírozás kamatköltségeitől függ, illetve a Program Utak tőkeköltségének amortizációja és a tőketörlesztés alapján a Szerződésben rögzített módszertan és képlet szerint kerül kiszámításra.

A teljes forint alapú díj a működési költségek fedezésére szolgál. A működési költségek minden egyes Program Út esetében előre kerülnek meghatározásra, és az építőipari árindex mértékének függvényében változnak.

A rendelkezésre állási díj kifizetésére a forgalomba helyezést követően havi rendszerességgel kerül sor.

4. Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a 3. pontban meghatározott rendelkezésre állási alapdíj összege a pénzügyi zárás időpontjában a makrogazdasági feltételek (így különösen az infláció, árfolyamok, kamatlábak) változása esetén még módosulhat.

5. A kifizetendő rendelkezésre állási díj az alapdíjhoz képest az alábbi módosító tényezők szerint:

a) csökkenhet

aa) a forgalom elől történő sávlezárások, illetve nem megfelelő útminőség miatti arányos levonásokkal, és

ab) az autópálya üzemeltetésének biztonságával vagy minőségével kapcsolatos büntetőpontok miatti levonások összegével, amelynek mértéke egy adott hónapban nem haladhatja meg a teljes forint alapú díj 10%-át. A 10%-on felüli részek a következő hónapokra ismétlődően átvihetők; illetve

b) nőhet az ún. Térített Költségek összegével.


  Vissza az oldal tetejére