Időállapot: közlönyállapot (2006.VI.19.)

18/2006. (VI. 19.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságba

dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi helyett

Korózs Lajost

a bizottság elnökévé,

az Egészségügyi bizottságba

dr. Schvarcz Tibort,

a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságba

Gúr Nándort,

a Gazdasági és informatikai bizottságba

Márfai Pétert és

Podolák Györgyöt,

az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságba

dr. Vidorné dr. Szabó Györgyit,

a Külügyi és határon túli magyarok bizottságba

Szabó Vilmost,

a Mezőgazdasági bizottságba

Gőgös Zoltán helyett

Herbály Imrét,

az Önkormányzati és területfejlesztési bizottságba

Balogh Józsefet és

Szabó Györgyöt,

a Sport- és turisztikai bizottságba

dr. Tompa Sándor helyett

Pál Bélát

a bizottság alelnökévé,

az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba

dr. Veresné dr. Szabó Éva helyett

Tóth Andrást (MSZP),

az Egészségügyi bizottságba

Tóth Tiborné dr. helyett

dr. Vojnik Máriát,

az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságba

dr. Nyul István helyett

dr. Veresné dr. Szabó Évát,

a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságba

Vécsi István helyett

dr. Vojnik Máriát,

a Gazdasági és informatikai bizottságba

dr. Szekeres Imre helyett

dr. Szanyi Tibort,

Farkas Imre helyett

dr. Suchman Tamást,

Végh Tibor helyett

dr. Baráth Etelét,

az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságba

dr. Ujhelyi István helyett

Szabados Ákost,

dr. Legény Zsolt helyett

Korózs Lajost,

Borenszki Ervin helyett

Hajdú Lászlót,

Winkfein Csaba helyett

dr. Nyul Istvánt,

a Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságba

Sándor István helyett

Molnár Albertet,

Szabados Ákos helyett

Farkas Imrét,

dr. Bakonyi Tibor helyett

Végh Tibort,

a Környezetvédelmi bizottságba

Bedő Tamás helyett

Hunvald Györgyöt,

Demendi László helyett

dr. Tompa Sándort,

a Kulturális és sajtóbizottságba

Gy. Németh Erzsébet helyett

Tatai-Tóth Andrást,

a Külügyi és határon túli magyarok bizottságba

dr. Vadai Ágnes helyett

Szabó Vilmost,

Nagy Jenő helyett

Mesterházy Attilát,

a Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságba

dr. Molnár Zsolt helyett

Sándor Istvánt,

Tatai-Tóth András helyett

dr. Wiener Györgyöt,

a Mezőgazdasági bizottságba

Hunvald György helyett

Vécsi Istvánt,

Gőgös Zoltán helyett

Borenszki Ervint,

a Nemzetbiztonsági bizottságba

dr. Géczi József Alajos helyett

Juhász Ferencet,

dr. Wiener György helyett

dr. Vadai Ágnest,

az Oktatási és tudományos bizottságba

dr. Jánosi György helyett

Rába Lászlót,

az Önkormányzati és területfejlesztési bizottságba

Hajdú László helyett

Gy. Németh Erzsébetet,

a Sport- és turisztikai bizottságba

Rába László helyett

Pál Bélát,

dr. Nagy Imre helyett

dr. Bakonyi Tibort

a bizottság tagjává

megválasztja.


  Vissza az oldal tetejére