Időállapot: közlönyállapot (2006.X.10.)

44/2006. (X. 10.) OGY határozat

az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) való magyar részvételről * 

Az Országgyűlés - figyelemmel a Magyar Köztársaságnak az Egyesült Nemzetek Alapokmányából fakadó kötelezettségeire, az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozataira, különösen a 2006. augusztus 11-én elfogadott 1701 (2006) számú határozatára - az alábbi határozatot hozza:

1. Az Alkotmány 19. §-a (3) bekezdésének j) pontjában foglalt jogkörében hozzájárul ahhoz, hogy az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) 6 fő, a Magyar Honvédség állományába tartozó katonai térképész a békefenntartó misszió mandátumának 2007. augusztus 31-i lejártáig részt vegyen azzal, hogy ha az ENSZ Biztonsági Tanácsa meghosszabbítja az UNIFIL mandátumát, a magyar részvétel kérdését újra az Országgyűlés elé kell terjeszteni.

2. Tudomásul veszi, hogy a Kormány határozata alapján 12 fő, a Magyar Köztársaság Határőrsége állományába tartozó határőr a fenti műveletben részt vesz.

3. Felhívja a Kormányt, hogy a határozat alapján megtett intézkedéseiről, illetve a katonák és határőrök tevékenységéről az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságát és Honvédelmi és rendészeti bizottságát igény szerint tájékoztassa.

4. A határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére