Időállapot: közlönyállapot (2006.X.27.)

47/2006. (X. 27.) OGY határozat

az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról * 

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségeit teljesítette, az intézmény 2005. évi tevékenységéről szóló - független könyvvizsgáló által hitelesnek minősített pénzügyi beszámolóval alátámasztott - jelentését elfogadja.

2. Az Országgyűlés megerősíti, hogy az Állami Számvevőszék megvalósította a 2002-2006. évekre szóló stratégiájában meghatározott feladatait és teljesítette a 35/2003. (IV. 9.) OGY határozatban foglaltakat, így

a) az intézmény kiemelt feladatként kezelve az általa vállalt körben teljes körűvé tette a költségvetési beszámolók és elszámolások megbízhatóságát minősítő zárszámadási ellenőrzéseket;

b) a 2006. évvel bezárólag megvalósul a jelentős pénzösszeggel és vagyonnal gazdálkodó önkormányzatok átfogó ellenőrzése, és az elmúlt négy évben minden helyi önkormányzatot érintett számvevőszéki ellenőrzés.

3. Az Országgyűlés egyetért az Állami Számvevőszék 2006-2010. évi stratégiájának célkitűzéseivel, s azokkal összhangban támogatja azt, hogy

a) ellenőrzéseivel kiemelten segítse a közigazgatás korszerűsítését, az államháztartás hatékony működését;

b) átfogó minősítő véleményt nyilvánítson a központi költségvetés zárszámadásának megbízhatóságáról, amennyiben a fejezetek feladatkörébe utalt megbízhatósági ellenőrzések teljeskörűen megvalósulnak;

c) alakítsa át és korszerűsítse az állami költségvetés fejezeteinek és a jelentős nagyságrendű költségvetéssel rendelkező önkormányzatok átfogó ellenőrzését;

d) járuljon hozzá az EU-tagságból származó források mind teljesebb hasznosításához.

4. Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék

a) a 2005. évi CXVIII. törvény 7. §-ának (17) bekezdésében - a központi költségvetés által az önkormányzatokhoz út- és szennyvízcsatorna-építés címén utalt közműfejlesztési támogatások igénylésének és felhasználásának jogszerűségét érintően - meghatározott ellenőrzéseket végrehajtotta;

b) javasolta a pénzügyminiszternek a jogosulatlanul igénybe vett támogatási összegek visszafizettetésének kezdeményezését, illetve a további jogosulatlan igénybevételek megakadályozását.


  Vissza az oldal tetejére