Időállapot: közlönyállapot (2006.XII.6.)

55/2006. (XII. 6.) OGY határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását felügyelő eseti bizottság létrehozásáról * 

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34. § (1) bekezdése és 35. §-a alapján, a végrehajtó hatalomnak a törvényhozó hatalom általi ellenőrzése alkotmányos követelményének érvényesítése érdekében, a fejlesztéspolitikai források felhasználása feletti országgyűlési ellenőrzés biztosítására eseti bizottságot hoz létre (a továbbiakban: Bizottság).

2. A Bizottság feladata a fejlesztéspolitikai források felhasználása feletti országgyűlési ellenőrzés biztosítása.

3. A Bizottság 12 tagból áll, tagjai országgyűlési képviselők. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 4
MSZP 5
KDNP 1
SZDSZ 1
MDF 1

4. A Bizottság elnökének, két alelnökének és tagjainak megválasztására a képviselőcsoportok vezetőinek javaslata alapján a Házbizottság terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek, amelyről az vita nélkül határoz. A Bizottság elnökére az ellenzéki, alelnökeire a kormánypárti képviselőcsoportok a bizottsági tagságra jelöltek köréből terjesztenek elő javaslatot.

5. A Bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.

6. A Bizottság ügyrendjét a Házszabály vonatkozó rendelkezései alapján maga állapítja meg.

7. A Bizottság működésének költségei az Országgyűlés költségvetéséből kerülnek biztosításra.

8. A Bizottság megbízatása a tagok megválasztását követő alakuló üléssel kezdődik és 2010. április 30-ig tart.

9. E határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére