Időállapot: közlönyállapot (2006.XII.20.)

60/2006. (XII. 20.) OGY határozat

népi kezdeményezésről * 

Az Országgyűlés a népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény rendelkezései szerint megtárgyalta az „A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: kisebbségi törvény) 61. § (2) bekezdésének értelmében alulírott magyar állampolgárok kijelentjük, hogy a magyarországi bunyevác kisebbséghez tartozunk, és a kisebbségi törvényben foglalt feltételeknek megfelelünk. Kérjük a Tisztelt Országgyűlést, hogy a kisebbségi törvény alapján a bunyevác népcsoportot ismerjék el nemzeti kisebbségként, és a hivatkozott törvény 61. § (1) bekezdésében a „Magyarországon honos népcsoportok” felsorolását, a bunyevác kisebbségi népcsoporttal egészítse ki.” tárgyú népi kezdeményezést, s arról a 2006. december 18-i ülésén a következők szerint döntött:

Az Országgyűlés a népi kezdeményezésben foglaltakkal nem ért egyet.


  Vissza az oldal tetejére