Időállapot: közlönyállapot (2008.III.26.)

2008. évi XI. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület tagjai megbízatása megszűnésének egyes kérdéseiről * 

Az Országgyűlés az Alkotmány 61. § (4) bekezdésében meghatározott tárgykörben a következő törvényt alkotja:

1. § (1) Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) e törvény hatálybalépését követően megválasztott elnökének és más tagjainak megbízatása a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 37. § (1) bekezdésében meghatározott eseteken kívül a törvény erejénél fogva akkor is megszűnik, ha az Rttv. hatályát veszti.

(2) Ha a Testület elnökének és más tagjainak a megbízatása az (1) bekezdésben meghatározott esetben szűnik meg, az érintett személyeket további hat hónapon keresztül a korábbi havi díjazásuknak megfelelő összegű külön juttatás illeti meg.

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a törvény az Rttv. hatályvesztését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére