Időállapot: közlönyállapot (2008.IV.25.)

2008. évi XVII. törvény

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 19. ülésszakán elfogadott, a nőknek bármilyen bányában föld alatti munkára alkalmazásáról szóló 45. számú Egyezményének felmondásáról * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1939. évi I. törvény által kihirdetett, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 19. ülésszakán elfogadott, a nőknek bármilyen bányában föld alatti munkára alkalmazásáról szóló 45. számú Egyezményének (a továbbiakban: Egyezmény) felmondására.

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az Egyezmény felmondásának hatálybalépésével egyidejűleg az 1935. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a nőknek bármilyen bányában föld alatti munkára alkalmazása tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1939. évi I. törvény hatályát veszti.

(3) Az Egyezmény felmondásának hatálybalépése napját, valamint a (2) bekezdésben meghatározott időpont naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter, annak ismertté válását követően, a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért és a foglalkoztatáspolitikáért, valamint a bányászati ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

(5) E törvény az Egyezmény felmondásának hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére