Időállapot: közlönyállapot (2008.VI.5.)

2008. évi XXIV. törvény

az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvény felülvizsgálatáról * 

1. § Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvény hatályát veszti.

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 22. pont k) alpontja, 52. § 35. pontjában a „. Közszolgáltató szervezetnek minősül az egészségbiztosítási pénztár is” szövegrész,

b) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában az „, az egészségbiztosítási pénztárak” szövegrész,

c) az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Ebftv.) 1. § (4) bekezdése, 7. § (3)-(4) bekezdése, 13. § (9) bekezdés a)-b) pontja és 13/A. §-a,

d) a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról szóló 2008. évi IX. törvény 2. §-a.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Htv. 52. § 22. pont h) alpontjában a „j)-k) alpontokban” szövegrész helyébe a „j) alpontokban” szöveg,

b) az Ebftv. 1. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény hatálya alá tartozó egészségbiztosítási pénztárakra (a továbbiakban: EBP)” szövegrész helyébe az „a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény hatálya alá tartozó egészségbiztosítási szervekre” szöveg, 14. §-ában a „biztosítási” szövegrész helyébe a „finanszírozási” szöveg

lép.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Bács-Kiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

b) a Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

c) a Békés Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

e) a Buda és Környéke Egészségbiztosítási Pénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

f) a Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

g) a Dél-Pest és Környéke Egészségbiztosítási Pénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

h) az Észak-Pest és Környéke Egészségbiztosítási Pénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

i) a Fejér Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

j) a Győr-Moson-Sopron Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

k) a Hajdú-Bihar Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

l) a Heves Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

m) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

n) a Kelet-Pest és Környéke Egészségbiztosítási Pénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

o) a Komárom-Esztergom Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

p) a Nógrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

q) a Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

r) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

s) a Tolna Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

t) a Vas Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

u) a Veszprém Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint

v) a Zala Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

e törvény erejénél fogva jogutód nélkül, az Egészségbiztosítási Felügyelet határozata nélkül megszűnik, és esetükben a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 116. § (1) bekezdése szerinti kényszer-végelszámolásnak van helye.

(5) A hitelezői igények bejelentésének határideje a végelszámolás megindításáról szóló végzés Cégközlönyben történő közzétételét követő tizenötödik nap.

(6) A követelések jegyzékét a végelszámoló az (5) bekezdésben meghatározott határidő elteltét követő nyolc munkanapon belül nyújtja be a cégbíróságnak. A végelszámoló intézkedése vagy mulasztása elleni végelszámolási kifogás benyújtásának határideje a tudomásszerzéstől számított öt munkanap, de legfeljebb az intézkedéstől vagy a mulasztástól számított tizenöt munkanap.

(7) Az állami adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 89. § (1) bekezdés a) pontja és 92. § (4) bekezdése szerinti ellenőrzést a (4) bekezdésben meghatározott gazdasági társaságok esetében legfeljebb tizenöt munkanap alatt folytatja le.

(8) A cégbíróság által kirendelt végelszámoló az aláírási címpéldányt a kirendelést követő ötödik munkanapig nyújtja be a cégbíróságnak.

(9) A végelszámoló a Ctv. 112. § (4) bekezdésében meghatározott iratokat a végelszámolás üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegfordulónapját követő harmincadik napig nyújtja be a cégbíróságnak.


  Vissza az oldal tetejére