Időállapot: közlönyállapot (2008.VI.27.)

2008. évi XLIV. törvény

az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról * 

1. § Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A tenyészállat-kiállítást, -árverést a vonatkozó állat-egészségügyi, közegészségügyi és egyéb előírások megtartásával, az elismert tenyésztő szervezet, több faj, illetve fajta együttes részvétele esetén az elismert tenyésztő egyesületek (szövetségek) által létrehozott szövetség hozzájárulásával, a tenyésztési hatóság felügyeletével lehet tartani. Eb- és macskafajták esetében a tenyészállat-kiállítás és -árverés megtartásához az elismert tenyésztő szervezet, illetve elismert tenyésztő egyesületek (szövetségek) által létrehozott szövetség hozzájárulása és a tenyésztési hatóság felügyelete nem szükséges.”

2. § Az Átv. 19. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az elismert tenyésztő egyesületek (szövetségek) által létrehozott szövetség az állattenyésztés szervezési feladatainak keretében]

a) e törvény rendelkezései szerint hozzájárul a több állatfajt, fajtát érintő kiállítás és árverés rendezéséhez, és közreműködik azok lebonyolításában;”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére