Időállapot: közlönyállapot (2008.X.10.)

2008. évi LIII. törvény

a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény módosításának kihirdetéséről * 

(Az egyezmény I. és II. Függeléke 2007. szeptember 13. napján, III. Függeléke 2008. február 12. napján lépett nemzetközi jogi értelemben hatályba.)

1. § Az Országgyűlés a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló, a 2003. évi XXXII. törvénnyel kihirdetett egyezmény 2008. február 12. napjától hatályos I., II. és III. Függelékét e törvénnyel hirdeti ki.

2. § Az I., II. és III. Függelék hivatalos magyar nyelvű fordítása, valamint hiteles angol nyelvű szövege a következő:

I., II. és III. Függelék

A 2008. február 12-i helyzet szerint

Értelmezés

1. A függelékekben szereplő fajokra utalás történik:

a) a fajok nevével; vagy

b) mint egy magasabb rendszertani egységben vagy annak egy kiemelt részében foglalt valamennyi fajra.

2. Az „spp.” rövidítés használatos egy magasabb rendszertani egység valamennyi fajának jelölésére.

3. A fajnál magasabb rendszertani egységekre történő utalás célja csupán tájékoztatás vagy osztályozás. A családok tudományos nevei mellett található magyar nevek csak tájékoztató jellegűek.

4. A növények esetében a következő rövidítések használatosak a fajnál alacsonyabb rendszertani egységnél:

a) az „ssp.” rövidítés az alfajt,

b) a „var(s)” rövidítés a változato(ka)t,

5. Mivel az I. függelékbe tartozó növényfajok, illetve magasabb rendszertani egységek egyike sincs azzal a magyarázattal ellátva, miszerint hibridjeikre vonatkozóan az Egyezmény III. Cikkének előírásai az irányadók, ezen fajok, illetve rendszertani egységek közül egy vagy több felhasználásával mesterségesen létrehozott hibridek kereskedelméhez a mesterséges szaporítást igazoló bizonylat szükséges. A hibridektől származó mag, pollen (beleértve a pollíniumot is), a vágott virág, valamint a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon lévő magonc- vagy szövettenyészetek nem tartoznak az Egyezmény hatálya alá.

6. A III. függelékben szereplő fajok nevét követően zárójelben megadott országok neve azon Részes Feleké, amelyek az adott fajt a III. függelékre felvették.

7. Ha egy faj szerepel a függelékekben, akkor annak minden része és származéka is szerepel ugyanazon függelékben, kivéve, ha az adott fajra vonatkozó megjegyzésben feltüntetik, hogy csak bizonyos részei és származékai szerepelnek a függelékben. A II. vagy III. függelékben szereplő faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellé tett # jel és az azt követő szám egy lábjegyzetre utal, amely a növények azon „példány”-ként kijelölt részeit és származékait jelöli, melyekre az I. Cikk b) pontjának (iii) alpontja alapján az Egyezmény előírásait alkalmazni kell.

I. függelék II. függelék III. függelék Magyar név
ÁLLATOK
CHORDATA (GERINCHÚROSOK)
MAMMALIA Emlősök
ARTIODACTYLA PÁROSUJJÚ PATÁSOK
Antilocapridae Villásszarvúantilop-
félék
Antilocapra americana (csak a mexikói populáció; az egyezmény függelékein más populáció nem szerepel) Villásszarvú antilop
Bovidae Marhafélék
Addax nasomaculatus Mendeszantilop
Ammotragus lervia Sörényes juh
Antilope cervicapra (Nepál) Indiai antilop
Bison bison athabascae Erdei amerikai bölény
Bos gaurus (a Bos frontalis-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak az egyezmény rendelkezései) Gaur
Bos mutus (a Bos grunniens-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak az egyezmény rendelkezései) Jak
Bos sauveli Kouprey
Bubalus arnee (Nepál) (a Bubalus bubalis-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak az egyezmény rendelkezései) Vízibivaly
Bubalus depressicornis Alföldi anoa
Bubalus mindorensis Mindoro bivaly
Bubalus quarlesi Hegyi anoa
Budorcas taxicolor Takin
Capra falconeri Pödröttszarvú kecske
Capricornis milneedwardsii Kínai széró
Capricornis rubidus Vörös széró
Capricornis sumatraensis Déli gorál
Capricornis thar Himalájai széró
Cephalophus brookei Brooke-bóbitásantilop
Cephalophus dorsalis Feketelábú bóbitásantilop
Cephalophus jentinki Libériai
bóbitásantilop
Cephalophus ogilbyi Ogilby-bóbitásantilop
Cephalophus silvicultor Sárgahátú bóbitásantilop
Cephalophus zebra Zebra-bóbitásantilop
Damaliscus pygargus pygargus Tarka lantszarvú antilop
Gazella cuvieri Edmi gazella
Gazella dorcas (Algéria, Tunézia) Dorkász gazella
Gazella leptoceros Homoki gazella
Hippotragus niger variani Óriás fekete lóantilop
Kobus leche Zambézi mocsáriantilop
Naemorhedus baileyi Vörös gorál
Naemorhedus caudatus Hosszúfarkú gorál
Naemorhedus goral Közönséges gorál
Naemorhedus griseus Kínai gorál
Nanger dama Dám gazella
Oryx dammah Kardszarvú nyársasantilop
Oryx leucoryx Arab nyársasantilop
Ovis ammon (az I. függeléken szereplő alfajok kivételével) Argali juh
Ovis ammon hodgsonii Tibeti argali juh
Ovis ammon nigrimontana Kara Tau argali juh
Ovis canadensis (csak a mexikói populáció; az egyezmény függelékein más populáció nem szerepel) Vastagszarvú juh
Ovis orientalis ophion Ciprusi muflon
Ovis vignei (az I. függeléken szereplő alfaj kivételével) Urial
Ovis vignei vignei Indiai urial
Pantholops hodgsonii Tibeti antilop, csiru
Philantomba monticola Kék bóbitásantilop
Pseudoryx nghetinhensis Vietnámi antilop
Rupicapra pyrenaica ornata Abruzzói zerge
Saiga borealis Mongol tatárantilop
Saiga tatarica Nyugati tatárantilop
Tetracerus quadricornis (Nepál) Négyszarvú antilop
Camelidae Tevefélék
Lama glama guanicoe Guanakó
Vicugna vicugna (az alábbi populációik kivételével: Argentína [Jujuy és Catamarca tartományok természetes, valamint Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi]; Bolívia [a teljes populáció]; Chile [a Primera Región populációja] és Peru [a teljes populáció]; amelyek a II. függeléken szerepelnek) Vicugna vicugna (csak az alábbi populációk: Argentína1 [Jujuy és Catamarca tartományok természetes, valamint Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi]; Bolívia2 [a teljes populáció]; Chile3 [a Primera Región populációja]; Peru4 [a teljes populáció]; az összes többi populáció az I. függeléken szerepel) Vikunya
1 Az argentínai populáció (a II. függeléken szerepel):
Nemzetközi kereskedelem kizárólag élő vikunyákról nyírt gyapjúval, valamint szövettel és az abból készített termékekkel és kézimunkákkal engedélyezhető. A gyapjúszövet belső oldalán kötelezően fel kell tüntetni a faj elterjedési területén levő országok - melyek a „Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” nevű Egyezmény szerződő felei - által elfogadott emblémát, valamint a „VICUÑA-ARGENTINA” szegélyfeliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, amely tartalmazza az emblémát és a VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA” jelölést. A faj minden más példányát az I. függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük való kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.
2 A bolíviai populáció (a II. függeléken szerepel):
Nemzetközi kereskedelem kizárólag élő vikunyákról nyírt gyapjúval, valamint a szövettel és az abból készített termékekkel engedélyezhető, ideértve a kézimunkákat és kötött árucikkeket is. A gyapjúszövet belső oldalán kötelezően fel kell tüntetni a faj elterjedési területén levő országok - melyek a „Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” nevű Egyezmény szerződő felei - által elfogadott emblémát, valamint a „VICUÑA-BOLIVIA” szegélyfeliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, amely tartalmazza az emblémát és a „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA” jelölést. A faj minden más példányát az I. függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük való kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.
3 A chilei populáció (a II. függeléken szerepel):
Nemzetközi kereskedelem kizárólag élő vikunyákról nyírt gyapjúval, valamint a szövettel és az abból készített termékekkel engedélyezhető, ideértve a kézimunkákat és kötött árucikkeket is. A gyapjúszövet belső oldalán kötelezően fel kell tüntetni a faj elterjedési területén levő országok - melyek a „Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” nevű Egyezmény szerződő felei - által elfogadott emblémát, valamint a „VICUÑA-CHILE” szegélyfeliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, amely tartalmazza az emblémát és a „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA” jelölést. A faj minden más példányát az I. függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük való kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.
4 A perui populáció (a II. függeléken szerepel):
Nemzetközi kereskedelem kizárólag élő vikunyákról nyírt gyapjúval és a részes felek konferenciájának kilencedik ülésének időpontjában (1994. november) meglévő 3249 kg-nyi gyapjúkészlettel, valamint a szövettel és az abból készített termékekkel engedélyezhető, ideértve a kézimunkákat és kötött árucikkeket is. A gyapjúszövet belső oldalán kötelezően fel kell tüntetni a faj elterjedési területén levő országok - melyek a „Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” nevű Egyezmény szerződő felei - által elfogadott emblémát, valamint a „VICUÑA-PERU” szegélyfeliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, amely tartalmazza az emblémát és a „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA” jelölést. A faj minden más példányát az I. függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük való kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.
Cervidae Szarvasfélék
Axis calamianensis Calamian-szarvas
Axis kuhlii Kuhl-szarvas
Axis porcinus annamiticus Annami disznószarvas
Blastocerus dichotomus Lápi szarvas
Cervus elaphus bactrianus Kasmíri gímszarvas
Cervus elaphus barbarus (Algéria, Tunézia) Atlasz-gímszarvas
Cervus elaphus hanglu Hangul-gímszarvas
Dama dama mesopotamica Mezopotámiai szarvas
Hippocamelus spp. Villásszarvasok
Mazama temama cerasina (Guatemala) Vörös nyársasszarvas cerasina alfaja
Muntiacus crinifrons Kontyos muntyákszarvas
Muntiacus vuquangensis Vietnami muntyákszarvas
Odocoileus virginianus mayensis (Guatemala) Maja fehérfarkú szarvas
Ozotoceros bezoarticus Pampaszarvas
Pudu mephistophiles Északi törpeszarvas
Pudu puda Déli törpeszarvas
Rucervus duvaucelii Mocsári szarvas
Rucervus eldii Líraszarvas
Hippopotamidae Vízilófélék
Hexaprotodon liberiensis Törpevíziló
Hippopotamus amphibius Nílusi víziló
Moschidae Pézsmaszarvasfélék
Moschus spp. (csak az afganisztáni, bhutáni, india, mianmari, nepáli és pakisztáni populációi; az összes többi populáció a II. függeléken szerepel) Moschus spp. (az afganisztáni, bhutáni, indiai, mianmari, nepáli és pakisztáni populációk kivételével; amelyek az I. függeléken szerepelnek) Pézsmaszarvasok
Suidae Babyrousa babyrussa Disznófélék
Közönséges babiruszadisznó
Babyrousa bolabatuensis Bola Batu babiruszadisznó
Babyrousa celebensis Nagyfogú babiruszadisznó
Babyrousa togeanensis Malenge-szigeti babiruszadisznó
Sus salvanius Törpedisznó
Tayassuidae Pekarifélék
Tayassuidae spp. (az I. függeléken szereplő faj kivételével és az örvös pekari (Pecari tajacu) Mexikóban és az
USA-ban élő populációi kivételével, amelyek nem szerepelnek az egyezmény függelékein)
Pekarifélék
Catagonus wagneri Chaco-pekari
CARNIVORA RAGADOZÓK
Ailuridae Kispandafélék
Ailurus fulgens Kispanda
Canidae Kutyafélék
Canis aureus (India) Aranysakál
Canis lupus (Csak Bhutan, India, Nepál és Pakisztán populációi, minden más populáció a II. függelékbe tartozik) Canis lupus (Kivéve Bhután, India, Nepál és Pakisztán populációit, melyek az I. függelékbe tartoznak) Szürke farkas
Cerdocyon thous Közönséges pamparóka
Chrysocyon brachyurus Sörényesfarkas
Cuon alpinus Vadkutya
Lycalopex culpaeus Culpeo pamparóka
Lycalopex fulvipes Darwin-pamparóka
Lycalopex griseus Argentin pamparóka
Lycalopex gymnocercus Igazi pamparóka
Speothos venaticus Erdeikutya
Vulpes bengalensis (India) Indiai róka
Vulpes cana Afgán róka
Vulpes vulpes griffithi (India) Vörös róka griffithi alfaja
Vulpes vulpes montana (India) Vörös róka montana alfaja
Vulpes vulpes pusilla (India) Vörös róka pusilla alfaja
Vulpes zerda Sivatagi róka
Eupleridae Falanukfélék
Cryptoprocta ferox Fossza
Eupleres goudotii Falanuk
Fossafossana Madagaszkári cibetmacska
Felidae Macskafélék
Felidae spp. (az I. függeléken szereplő fajok kivételével. A háziasított forma példányaira nem vonatkoznak az egyezmény rendelkezései) Macskafélék
Acinonyx jubatus (Élő egyedekre, valamint vadászati trófeákra az éves exportkvótákat a következőképpen állapították meg: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. E példányok kereskedelmére az egyezmény III. cikkének előírásai vonatkoznak.) Gepárd
Caracal caracal (csak az ázsiai populációk; az összes többi populáció a II. függeléken szerepel) Sivatagi macska (karakál)
Catopuma temminckii Temminck-macska
Felis nigripes Feketelábú macska
Leopardus geoffroyi Geoffroy-macska
Leopardus jacobitus Andesi macska
Leopardus pardalis Ocelot
Leopardus tigrinus Tigrismacska
Leopardus wiedii Hosszúfarkú macska
Lynx pardinus Párduchiúz
Neofelis nebulosa Ködfoltos párduc
Panthera leo persica Ázsiai oroszlán
Panthera onca Jaguár
Panthera pardus Leopárd
Panthera tigris Tigris
Pardofelis marmorata Márványfoltos macska
Prionailurus bengalensis bengalensis (csak a bangladesi, indiai és thaiföldi populációk; az összes többi populáció a II. függeléken szerepel) Bengáli törpemacska törzsalakja
Prionailurus planiceps Laposfejű macska
Prionailurus rubiginosus (csak az indiai populációk; az összes többi populáció a II. függeléken szerepel) Rozsdás macska
Puma concolor coryi Floridai puma
Puma concolor costaricensis Costa Ricai puma
Puma concolor couguar Keleti puma
Puma yagouaroundi (csak a közép- és észak-amerikai populációk; az összes többi populáció a II. függeléken szerepel) Jaguarundi
Uncia uncia Hópárduc
Herpestidae Mongúzfélék
Herpestes edwardsi (India) Rövidfarkú mongúz fuscus alfaja
Herpestes fuscus (India) Szürke mongúz
Herpestes javanicus auropunctatus (India) Jávai mongúz auropunctatus alfaja
Herpestes smithii (India) Smith-mongúz
Herpestes urva (India) Rákász-mongúz
Herpestes vitticollis (India) Csíkosnyakú mongúz
Hyaenidae Hiénafélék
Proteles cristata (Botswana) Cibethiéna
Mephitidae Bűzösborz-félék
Conepatus humboldtii Patagóniai bűzösborz
Mustelidae Menyétfélék
Lutrinae Vidraformák
Lutrinae spp. (az I. függeléken szereplő fajok kivételével) Vidrák
Aonyx capensis microdon (csak a kameruni és nigériai populációk; az összes többi populáció a II. függeléken szerepel) Kongói tömpeujjúvidra
Enhydra lutris nereis Tengeri vidra
Lontra felina Parti vidra
Lontra longicaudis Hosszúfarkú vidra
Lontra provocax Déli vidra
Lutra lutra Közönséges vidra
Lutra nippon Japán vidra
Pteronura brasiliensis Óriásvidra
Mustelinae Menyétformák
Eira barbara (Honduras) Tayra
Galictis vittata (Costa Rica) Nagy grizon
Martes flavigula (India) Sárgatorkú nyest
Martes foina intermedia (India) Nyest intermedia alfaja
Martes gwatkinsii (India) Gwatkins-nyest
Mellivora capensis (Botswana) Méhészborz
Mustela altaica (India) Hegyi görény
Mustela erminea ferghanae (India) Hermelin ferghanae alfaja
Mustela kathiah (India) Sárgahasú menyét
Mustela nigripes Feketelábú görény
Mustela sibirica (India) Szibériai görény
Odobenidae Rozmárfélék
Odobenus rosmarus (Kanada) Rozmár
Otariidae Fülesfókafélék
Arctocephalus spp (az I. függeléken szereplő faj kivételével) Medvefókák
Arctocephalus townsendi Guadelupe-medvefóka
Phocidae Fókafélék
Mirounga leonina Déli elefántfóka
Monachus spp. Barátfókák
Procyonidae Mosómedvefélék
Bassaricyon gabbii (Costa Rica) Ecsetfarkú nyestmedve
Bassariscus sumichrasti (Costa Rica) Közép-amerikai macskanyérc
Nasua narica (Honduras) Fehérorrú koati
Nasua nasua solitaria (Uruguay)
Potos flavus (Honduras)
Vörösorrú koati solitaria alfaja Farksodró
Ursidae Medvefélék
Ursidae spp. (az I. függeléken szereplő fajok kivételével) Medvefélék
Ailuropoda melanoleuca Óriáspanda
Helarctos malayanus Maláj medve
Melursus ursinus Ajakos medve
Tremarctos ornatus Pápaszemes medve
Ursus arctos (Csak Bhutan, Kína, Mexikó és Mongólia populációi, a többi populáció a II. Függelékbe tartozik). Barnamedve
Ursus arctos isabellinus Himalájai barnamedve
Ursus thibetanus Örvös medve
Viverridae Cibetmacskafélék
Arctictis binturong (India) Binturong
Civettictis civetta (Botswana) Afrikai cibetmacska
Cynogale bennettii Vidracibet
Hemigalus derbyanus Sávos pálmasodró
Paguma larvata (India) Álcás pálmasodró
Paradoxurus Közönséges
hermaphroditus (India) Paradoxurus jerdoni (India) pálmasodró
Jerdon-pálmasodró
Prionodon linsang Sávos tigrispetymeg
Prionodon pardicolor Foltos tigrispetymeg
Viverra civettina (India) Malabári cibetmacska
Viverra zibetha (India) Indiai cibetmacska
Viverricula indica (India) Kis cibetmacska
CETACEA CETACEA spp. (Az I. függelékben szereplő fajok kivételével. A palackorrú delfin (Tursiops truncatus) Fekete-tengeri populációjából származó vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott élő egyedekre megállapított éves export kvóta nulla.) CETEK
Balaenidae Simabálna-félék
Balaena mysticetus Grönlandi bálna
Eubalanea spp. Valódi simabálnák
Balaenopteridae Barázdásbálna-félék
Balaenoptera acutorostrata (kivéve Nyugat-Grönland populációját, mely a II. függelékbe tartozik) Közönséges csukabálna
Balaenoptera bonaerensis Déli csukabálna
Balaenoptera borealis Tőkebálna
Balaenoptera edeni Trópusi bálna
Balaenoptera musculus Óriásbálna
Balaenoptera physalus Közönséges barázdásbálna
Megaptera novaeangliae Hosszúszárnyú bálna
Delphinidae Delfinfélék
Orcaella brevirostris Kúposfejű delfin
Sotalia spp. Partidelfinek
Sousa spp. Púposdelfinek
Eschrichtiidae Szürkebálna-félék
Eschrichtius robostus Szürkebálna
Iniidae Folyamidelfin-félék
Lipotes vexillifer Kínai folyamidelfin
Neobalaneidae Törpebálna-félék
Caperea marginata Törpebálna
Phocoenidae Disznódelfin-félék
Neophocaena phocaenoides Rücskösfarkú disznódelfin
Phocoena sinus Kaliforniai disznódelfin
Physeteridae Ámbráscetfélék
Physeter catodon Nagy ámbráscet
Platanistidae Ázsiaifolyamidelfin-félék
Platanista spp. Ázsiai folyamidelfinek
Ziphiidae Csőröscetfélék
Berardius spp. Óriáscsőröscetek
Hyperoodon spp. Kacsafejű-csőröscetek
CHIROPTERA DENEVÉREK
Phyllostomidae Hártyásorrú denevérek
Platyrrhinus lineatus (Uruguay) Csíkoshátú gyümölcsdenevér
Pteropodidae Repülőkutya-félék
Acerodon spp. (az I. függeléken szereplő faj kivételével) Repülőrókák
Acerodon jubatus Fülöp-szigeteki repülőróka
Pteropus spp. (az I. függeléken szereplő fajok kivételéve) Repülőrókák
Pteropus insularis Caroline-repülőróka
Pteropus loochoensis Japán repülőróka
Pteropus mariannus Mariana-repülőróka
Pteropus molossinus Aranyfejű repülőróka
Pteropus pelewensis Pelew-szigeti repülőróka
Pteropus pilosus Palau-repülőróka
Pteropus samoensis Samoa-repülőróka
Pteropus tonganus Tonga-repülőróka
Pteropus ualanus Kosrae-szigeti repülőróka
Pteropus yapensis Yap-szigeti repülőróka
CINGULATA ÖVESÁLLATOK
Dasypodidae Tatufélék
Cabassous centralis (Costa Rica) Északi csupaszfarkú tatu
Cabassous tatouay (Uruguay) Nagy csupaszfarkú-tatu
Chaetophractus nationi (A megállapított éves exportkvóta nulla. A faj minden példányát az I. függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.) Bolíviai szőröstatu
Priodontes maximus Óriástatu
DASYUROMORPHIA ERSZÉNYES RAGADOZÓK
Dasyuridae Erszényesnyestfélék
Sminthopsis longicaudata Hosszúfarkú erszényescickány
Sminthopsis psammophila Homoki erszényescickány
Thylacinidae Erszényesfarkasfélék
Thylacinus cynocephalus (valószínűleg kipusztult) Erszényes farkas
DIPROTODONTIA KEVÉSFOGÚ ERSZÉNYESEK
Macropodidae Kengurufélék
Dendrolagus inustus Szürke kúszókenguru
Dendrolagus ursinus Fekete kúszókenguru
Lagorchestes hirsutus Vörhenyes nyúlkenguru
Lagostrophus fasciatus Keresztsávos nyúlkenguru
Onychogalea fraenata Kantáros karmoskenguru
Onychogalea lunata Holdas karmoskenguru
Phalangeridae Kuszkuszfélék
Phalanger intercastellanus Sötétfarkú kuszkusz
Phalanger mimicus Déli kuszkusz
Phalanger orientalis Szürke kuszkusz
Spilocuscus kraemeri Apró foltoskuszkusz
Spilocuscus maculatus Foltos kuszkusz
Spilocuscus papuensis Pettyes foltoskuszkusz
Potoroidae Patkánykengurufélék
Bettongia spp. Patkánykenguruk
Caloprymnus campestris (valószínűleg kipusztult) Csupaszmellű patkánykenguru
Vombatidae Lasiorhinus krefftii Vombatfélék
Északi vombat
LAGOMORPHA NYÚLALAKÚAK
Leporidae Nyúlfélék
Caprolagus hispidus Sörtés nyúl
Romerolagus diazi Mexikói nyúl
MONOTREMATA KLOAKÁSOK
Tachyglossidae Hangyászsün-félék
Zaglossus spp. Hosszúcsőrű hangyászsünök
PERAMELEMORPHIA ORMÁNYOS ERSZÉNYESEK
Chaeropodidae Hosszúlábú andikutfélék
Chaeropus ecaudatus (valószínűleg kipusztult) Hosszúlábú bandikut
Peramelidae Bandikutfélék
Perameles bougainville Nyugati bandikut
Thylacomyidae Erszényesnyúl-félék
Macrotis lagotis Közönséges erszényesnyúl
Macrotis leucura Fehérfarkú erszényesnyúl
PERISSODACTYLA PÁRATLANUJJÚ PATÁSOK
Equidae Lófélék
Equus africanus (az Equus asinus-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak az egyezmény rendelkezései) Afrikai vadszamár
Equus grevyi Grevy-zebra
Equus hemionus (Az I. függelékben szereplő alfajok kivételével.) Ázsiai vadszamár
Equus hemionus hemionus Ázsiai vadszamár hemionus alfaja
Equus hemionus khur Ázsiai vadszamár khur alfaja
Equus kiang Kiang
Equus przewalskii Vadló
Equus zebra hartmannae Hartmann-hegyizebra
Equus zebra zebra Fokföldi hegyizebra
Rhinocerotidae Orrszarvúfélék
Rhinocerotidae spp. (a II. függeléken szereplő alfaj kivételével) Orrszarvúfélék
Ceratotherium simum simum (csak a
dél-afrikai és a szváziföldi populációk; az összes többi populáció az I. függeléken szerepel. Nemzetközi kereskedelem kizárólag élő állatok megfelelő és elfogadható célállomásra történő szállítása esetén, valamint vadászati trófeák esetén engedélyezhető. Az alfaj minden más példányát az I. függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően kell szabályozni)
Déli szélesszájú orrszarvú
Tapiridae Tapírfélék
Tapiridae spp. (a II. függeléken szereplő faj kivételével)

Tapirus terrestris

Tapírfélék Közönséges tapír
PHOLIDOTA TOBZOSKÁK
Manidae Tobzoskafélék
Manis spp. (Az ázsiai tobzoskák (Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica és Manis pentadactyla) vadon befogott és elsődlegesen kereskedelmi célból forgalomba kerülő példányaira a megállapított éves exportkvóta nulla.) Tobzoskák
PILOSA VENDÉGIZÜ-
LETESEK
Bradypodidae Háromujjúlajhár-félék
Bradypus variegatus Füstös háromujjú-lajhár
Megalonychidae Kétujjúlajhár-félék
Choloepus hoffmanni (Costa Rica) Hoffman-kétujjú-lajhár
Myrmecophagidae Hangyászfélék
Myrmecophaga tridactyla Sörényes hangyász
Tamandua mexicana (Guatemala) Északi hangyász
PRIMATES FŐEMLŐSÖK
PRIMATES spp. (az I. függeléken szereplő fajok kivételével) Főemlősök
Atelidae Csuklyásmajom-félék
Alouatta coibensis Coiba-bőgőmajom
Alouatta palliata Mellényes bőgőmajom
Alouatta pigra Mexikói bőgőmajom
Ateles geoffroyi frontatus Ékes pókmajom frontanus alfaja
Ateles geoffroyi panamensis Ékes pókmajom panamai alfaja
Brachyteles arachnoides Gyapjas pókmajom
Brachyteles hypoxanthus Északi gyapjasmajom
Oreonax flavicauda Sárgafarkú gyapjasmajom
Cebidae Csuklyásmajom-félék
Callimico goeldii Ugró tamarin
Callithrix aurita Fehérpamacsos selyemmajom
Callithrix flaviceps Sárgafejű selyemmajom
Leontopithecus spp. Oroszlánmajmok
Saguinus bicolor Csupaszpofájú tamarin
Saguinus geoffroyi Geoffroy-tamarin
Saguinus leucopus Fehérkezű tamarin
Saguinus martinsi Martins-tamarin
Saguinus oedipus Gyapjasfejű tamarin
Saimiri oerstedii Vöröshátú mókusmajom
Cercopithecidae Cerkóffélék
Cercocebus galeritus Kalapos mangábé
Cercopithecus diana Diána-cerkóf
Cercopithecus roloway Sárgacombú cerkóf
Macaca silenus Oroszlánfejű makákó
Mandrillus leucophaeus Drill
Mandrillus sphinx Mandrill
Nasalis larvatus Borneói nagyorrúmajom
Piliocolobus kirkii Kirk keleti kolobusz
Piliocolobus Tana-kolobusz
rufomitratus
Presbytis potenziani Mentawai langur
Pygathrix spp. Piszeorrú majmok
Rhinopithecus spp. Piszemajmok
Semnopithecus ajax Kasmíri szürkelangur
Semnopithecus dussumieri Dussumier-szürkelangur
Semnopithecus entellus Hulmán langur
Semnopithecus hector Terrai szürkelangur
Semnopithecus hypoleucos Feketelábú szürkelangur
Semnopithecus priam Sri Lanka-i szürkelangur
Semnopithecus Hegyi szürkelangur
schistaceus
Simias concolor Malacfarkúlangur
Trachypithecus geei Aranylangur
Trachypithecus pileatus Sapkás langur
Trachypithecus Shortridge-langur
shortridgei
Cheirogaleidae Törpemakifélék
Cheirogaleidae spp. Törpemakifélék
Daubentoniidae Véznaujjúmakifélék
Daubentonia Véznaujjú maki
madagascariensis
Hominidae Emberfélék
Gorilla beringei Keleti gorilla (hegyi gorilla)
Gorilla gorilla Gorilla
Pan spp. Csimpánzok
Pongo abelii Szumátrai orángután
Pongo pygmaeus Borneói orángután
Hylobatidae Gibbonfélék
Hylobatidae spp. Gibbonfélék
Indriidae Indrifélék
Indriidae spp. Indrifélék
Lemuridae Makifélék
Lemuridae spp. Makifélék
Lepilemuridae Fürgemakifélék
Lepilemuridae spp. Fürgemakifélék
Lorisidae Lórifélék
Nycticebus spp. Lajhármakik
Pitheciidae Sakifélék
Cacajao spp. Uakarik
Chiropotes albinasus Fehérorrú sátánmajom
PROBOSCIDEA ORMÁNYOSOK
Elephantidae Elefántfélék
Elephas maximus Ázsiai elefánt
Loxodonta africana (a botswanai, namíbiai, délafrikai és zimbabwei populációk kivételével, amelyek a II. függeléken szerepelnek) Loxodonta africana (csak a botswanai, namíbiai, dél-afrikai és zimbabwei populációk(5); az összes többi populáció az I. függeléken szerepel)) Afrikai elefánt
5 A botswanai, namíbiai, dél-afrikai és zimbabwei populációk (a II. függeléken szerepelnek):
Exportengedély kizárólag a következő esetekben adható:
a) vadászati trófeák nem kereskedelmi célból történő exportja esetén;
b) élő állatok megfelelő és elfogadható célállomásra történő szállítása esetén a felek konferenciájának Botswanát és Zimbabwét érintő 11.20. határozata szerint, valamint élő állatok in situ természetvédelmi programok céljára Namíbiában és Dél-Afrikában történő felhasználása esetén;
c) nyersbőr exportja esetén;
d) szőr exportja esetén;
e) bőráruk kereskedelmi és nem kereskedelmi célú exportja esetén Botswana, Namíbia és Dél-Afrika számára, illetve nem kereskedelmi célú export esetén Zimbabwe számára;
f) egyénileg jelölt és tanúsítvánnyal ellátott, kész ékszerbe beépített ekipa nem kereskedelmi célból történő exportja esetén Namíbia számára, valamint elefántcsont-faragványok nem kereskedelmi célból történő exportja esetén Zimbabwe számára;
g) regisztrált nyers elefántcsont exportja esetén (Botswana, Namíbia, Dél-Afrika és Zimbabwe számára teljes agyarakra és agyardarabokra) a következő feltételek mellett:
i) kizárólag regisztrált állami tulajdonban lévő, az adott államból származó készletek esetén (a lefoglalt és az ismeretlen eredetű elefántcsontot kizárva);
ii) kizárólag az Egyezmény titkársága által az Állandó Bizottsággal történő konzultációt követően jóváhagyott kereskedelmi partnerek részére, amelyek nemzeti jogszabályai és belső kereskedelmi ellenőrzése megfelelően biztosítja, hogy az importált elefántcsont ne kerülhessen újra-exportálásra és azt a részes felek konferenciája 10.10. (Rev. CoP14[0]), a belső feldolgozásról és kereskedelemről szóló módosított határozata összes előírásának megfelelően kezelik;
iii) leghamarabb csak azt követően, hogy a titkárság jóváhagyta a leendő importáló országokat és a regisztrált állami tulajdonban lévő készleteket;
iv) nyers elefántcsont a regisztrált állami tulajdonban lévő készletek eladására vonatkozó, a felek tizenkettedik konferenciáján elfogadott feltételek mellett, amelyek a következők: 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia), 30 000 kg (Dél-Afrika);
v) A felek tizenkettedik konferenciáján elfogadott mennyiségeken túl a Botswanában, Zimbabwéban, Namíbiában és
Dél-Afrikában 2007. január 31-ig regisztrált és az Egyezmény titkársága által jóváhagyott állami tulajdonban lévő elefántcsont exportálható és szállítható a g) iv) feltételei szerinti elefántcsonttal együtt, célállomásonként egyetlen szállítmányban, a titkárság szigorú ellenőrzése mellett;
vi[0]) a kereskedelemből származó haszon kizárólag elefántvédelmi programokra, valamint az elefánt elterjedési területén és azok közvetlen közelében élő helyi közösségek védelmét és fejlődését szolgáló programokra használható fel; valamint
vii) A g) v[0]) pontban meghatározott további mennyiségek kizárólag abban az esetben forgalmazhatók, ha az Állandó Bizottság megállapította, hogy a fenti feltételek teljesülnek;
h) A II. függelékben már szereplő populációkból származó elefántcsont kereskedelmének engedélyezésére vonatkozó további javaslat nem nyújtható be a felek konferenciájának, az annak tizennegyedik ülésével kezdődő és a g) i), g) ii), g) iii), g) vi) és g) vii) pontok előírásai szerint létrejött egyszeri szállítmány időpontja utáni kilenc évig tartó időszakban. Továbbá az ilyen további javaslatokat a 14.77. és 14.78. határozatok alapján kell kezelni.
A titkárság javaslatára az Állandó Bizottság dönthet úgy, hogy ezt a kereskedelmet részben vagy teljes egészében felfüggeszti abban az esetben, ha az exportáló vagy az importáló országok nem teljesítik az előírásokat, vagy a kereskedelem bizonyítottan káros hatással van más elefántpopulációkra. A faj minden más példányát az I. függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük való kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.
RODENTIA RÁGCSÁLÓK
Chinchillidae Csincsillafélék
Chinchilla spp. (a háziasított forma példányaira nem vonatkoznak az egyezmény rendelkezései) Csincsillák
Cuniculidae Pakafélék
Cuniculus paca (Honduras) Pettyes paka
Dasyproctidae Agutifélék
Dasyprocta punctata (Honduras) Közép-amerikai aguti
Erethizontidae Kúszósülfélék
Sphiggurus mexicanus (Honduras) Mexikói kúszósül
Sphiggurus spinosus (Uruguay) Tüskés kúszósül
Muridae Egérfélék
Leporillus conditor Nagy rőzsepatkány
Pseudomys fieldi praeconis Dűnelakó ausztrálegér
Xeromys myoides Ausztrál mocsáripatkány
Zyzomys pedunculatus Ausztrál szirtipatkány
Sciuridae Mókusfélék
Cynomys mexicanus Mexikói prérikutya
Marmota caudata (India) Hosszúfarkú mormota
Marmota himalayana (India) Himalájai mormota
Ratufa spp. Királymókusok
Sciurus deppei (Costa Rica) Deppe-erdeimókus
SCANDENTIA MÓKUSCICKÁNY-
ALAKÚAK
Tupaiidae Mókuscickányfélék
Tupaiidae spp. Mókuscickányok
SIRENIA SZIRÉNEK
Dugongidae Dugongfélék
Dugong dugon Dugong
Trichechidae Manátifélék
Trichechus inunguis Dél-amerikai manáti
Trichechus manatus Karibi manáti
Trichechus senegalensis Nyugat-afrikai manáti
AVES Madarak
ANSERIFORMES LÚDALAKÚAK
Anatidae Récefélék
Anas aucklandica Auckland-szigeti réce
Anas bernieri Bernier-réce
Anas chlorotis Maori réce
Anas formosa Cifra réce
Anas laysanensis Laysani réce
Anas nesiotis Campbell-szigeti réce
Anas oustaleti Mariana-szigeteki réce
Branta canadensis leucopareia Kanadai lúd
aleut-szigeteki alfaja
Branta ruficollis Vörösnyakú lúd
Branta sandvicensis Hawaii lúd
Cairina moschata (Honduras) Pézsmaréce
  Vissza az oldal tetejére