Időállapot: közlönyállapot (2008.X.14.)

2008. évi LVI. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény betétbiztosítási összeghatár emelését célzó módosításáról * 

Az Országgyűlés, ezúton is kinyilvánítva, hogy a hitelintézeteknél elhelyezett betétek biztonsága érdekében minden szükséges lépést megtesz, valamint arra tekintettel, hogy a bankbetétek Országos Betétbiztosítási Alapból járó kártalanítása feletti részének kifizetésére a Kormány garanciát vállalt, a bankrendszerrel szembeni bizalom erősítése érdekében a következő törvényt alkotja.

1. § A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 101. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Alap a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét tőke- és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb tizenhárommillió forint összeghatárig fizeti ki kártalanításként. Devizabetét esetén a kártalanítás összegének, valamint az e bekezdés szerinti összeghatárnak a megállapítása - a kifizetés időpontjától függetlenül - a betét befagyása napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ha a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 105. § (1) bekezdése szerinti, a kártalanítás kifizetését megalapozó körülmény e törvény hatálybalépése előtt következett be, az Országos Betétbiztosítási Alap a kártalanítást az e körülmény bekövetkeztekor hatályos jogszabályok szerinti feltételekkel teljesíti.


  Vissza az oldal tetejére