Időállapot: közlönyállapot (2008.XII.11.)

2008. évi LXXXV. törvény

az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény módosításáról * 

1. § Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 24. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § (1) A kamarai tisztségviselőket az igazságügyi szakértői kamara tagjai közül négyéves időtartamra titkosan választják meg.”

2. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére