Időállapot: közlönyállapot (2008.XII.18.)

2008. évi XCIII. törvény

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény a 8. §-t követően a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) A pénzügyminiszter - a Kormány előzetes jóváhagyásával, a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartása érdekében - a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező hitelintézetben a Magyar Állam nevében és javára részesedést és egyéb befolyást szerezhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti részesedés és egyéb befolyás megszerzésére irányuló kifizetést a pénzügyminiszter 2009. február 28-ig teljesíthet legfeljebb 300 000,0 millió forint összegben.

(3) A (2) bekezdés szerinti kifizetést 2008. és 2009. években a központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet felhalmozási jellegű kiadásai között kell önálló jogcím-csoporton elszámolni. E kiadás összegével a fejezet tervezett kiadása 2008. és 2009. években túlléphető.”

2. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére