Időállapot: közlönyállapot (2008.XII.18.)

2008. évi XCIV. törvény

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról * 

1. § A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 1. számú mellékletében az „Állami főiskolák” alcím „Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas” szövegrésze hatályát veszti.

2. § Az Ftv. 1. számú mellékletében

a) a „Nem állami főiskolák” alcím „Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged” szövegrésze hatályát veszti;

b) a „Nem állami főiskolák” alcím a magyar abc által meghatározott felsorolás rendje szerint kiegészül a „Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, Szeged” szövegrésszel.

3. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E törvény 1. §-a 2009. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 2009. február 1-jén hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére