Időállapot: közlönyállapot (2008.III.5.)

17/2008. (III. 5.) OGY határozat

a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumáról * 

Az Országgyűlés a Kárpát-medencében élő magyar nemzeti közösségek törvényhozóit, az Európai Parlamentben mandátummal rendelkező magyar képviselőket, valamint a delegált országgyűlési képviselőket a magyar-magyar együttműködés keretében 2004. szeptember 10. óta tömörítő szervezetről - Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumáról (a továbbiakban: KMKF) - az alábbiak szerint rendelkezik:

1. § Különös figyelemmel arra, hogy

- a KMKF tevékenysége elősegítette a magyar-magyar kapcsolatok megerősítését, a kárpát-medencei magyar közösségek választott képviselői közötti párbeszédet;

- Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia európai uniós csatlakozásával a magyarság nagy része az Unió polgárává vált; az utóbbi években felgyorsult Horvátország csatlakozási folyamata és megnyílt Szerbia távlati integrációs perspektívája is. Ennek következményeként az európai integrációs folyamat különböző szinteken és eltérő fázisokban ma már a kárpátaljai magyarság kivételével a Kárpát-medence minden magyar közösségére kiterjed, ami új lehetőségeket és új eszközöket biztosít a nemzetpolitikai érdekérvényesítés számára;

- az uniós csatlakozás teremtette új helyzet kihat az Országgyűlés határon túli kisebbségeket érintő törvényalkotási tevékenységére is, ezért szükségessé válik a kárpát-medencei magyar közösségek választott képviselői közötti együttműködés megerősítése;

- a Kárpát-medencében élő magyarság Európai Unión kívül élő közösségeinek, valamint országainak integrációs törekvésének támogatása és ezen közösségek kapcsolattartásának megkönnyítése kiemelt jelentőségű, ami fokozott felelősséget ró az Országgyűlésre,

a KMKF-et az Országgyűlés saját állandó intézményének tekinti.

2. § A KMKF támogatja az Országgyűlést a határon kívül élő magyarokkal kapcsolatos, Alkotmányból adódó feladatai ellátásában. A KMKF elnöke az Országgyűlés elnöke, szervezetét és működését a KMKF által elfogadott statútum szabályozza.

3. § Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

- támogassa a KMKF testületeinek működését a szükséges információk rendelkezésre bocsátásával,

- rendszeresen tájékoztassa a KMKF testületeit a határon túli magyar nemzeti közösségekkel kapcsolatos lépéseiről.

4. § A KMKF feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet az Országgyűlés költségvetésében kell biztosítani.

5. § Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére