Időállapot: közlönyállapot (2008.III.12.)

24/2008. (III. 12.) OGY határozat

az állami intézményeknek és szervezeteknek az „Együtt Egymásért, Egy-másért Alapítvány” működésével kapcsolatos korrupciógyanús ügyekben való részvételének körülményeit és az „Együtt Egymásért, Egy-másért Alapítvány” működésének nemzetbiztonsági kockázatát vizsgáló bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról és a vizsgálat során megállapított szükséges intézkedésekről * 

1. Az Országgyűlés elfogadja az állami intézményeknek és szervezeteknek az „Együtt Egymásért, Egy-másért Alapítvány” működésével kapcsolatos korrupciógyanús ügyekben való részvételének körülményeit és az „Együtt Egymásért, Egy-másért Alapítvány” működésének nemzetbiztonsági kockázatát vizsgáló bizottság tevékenységéről szóló jelentést.

2. Az Országgyűlés fontosnak tartja, hogy a vizsgálóbizottság által egyes állami intézményeknél feltárt vagy feltételezett szabályozási hiányosságok és működési rendellenességek mihamarabb orvosolhatóak legyenek, ezért felkéri

a) a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnokát, hogy vizsgálat keretében tisztázza, hogy az Egymásért, Egy-másért Alapítvány megbízásából lefolytatott 175 vámmentes vámkezelést végző Észak-Pest Térségi Vámhivatal az eljárások során a tőle elvárható gondossággal járt-e el, és a vizsgálat eredményéről 2008. április 30-ig tájékoztassa az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságát,

b) a pénzügyminisztert, hogy tekintse át az adományok vámkezelésének kialakult gyakorlatát és a hatályos szabályozással való összhangját, szükség esetén kezdeményezze a vonatkozó jogszabályok módosítását, és minderről 2008. április 30-ig tájékoztassa az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságát,

c) a pénzügyminisztert és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős minisztert, hogy a Vám-és Pénzügyőrség és a Nemzetbiztonsági Hivatal együttműködéséről, illetve annak esetleges rendellenességeiről 2008. április 30-ig készítsenek közös jelentést az Országgyűlés Nemzetbiztonsági, valamint Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága számára, továbbá tegyenek javaslatot az eredményes együttműködés kialakítására,

d) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős minisztert, hogy végezzen célszerűségi és eredményességi vizsgálatot az Egymásért, Egy-másért Alapítvány és a Nemzetbiztonsági Hivatal együttműködéséről, és erről 2008. április 30-ig tájékoztassa az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságát.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére