Időállapot: közlönyállapot (2008.IV.23.)

47/2008. (IV. 23.) OGY határozat

a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló 53/2006. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról * 

1. Az Országgyűlés a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló 53/2006. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltak végrehajtásáról szóló időarányos teljesítést tartalmazó jelentést elfogadja.

2. Az Országgyűlés ugyanakkor felhívja a Kormány figyelmét azokra a területekre, amelyek megoldásában további előrelépés szükséges. Ezek különösen az alábbiak:

a) Az EU-ban engedélyezett GM-fajták, illetve a vizsgálati fázisban lévő fajtajelöltek hatásvizsgálataira rendelkezésre álló költségvetési források elenyészőek, azok a kitűzött célok eléréséhez elégtelenek, ezért azokat jelentősen növelni kell. Csak így teremthetők meg a tudomány számára az e kérdések tisztázásához szükséges feltételek, ezért a tudományirányításban a GM-termékelőállítás helyett a GM-mellékhatás-vizsgálatok kapjanak prioritást a kutatási (NKTH, OTKA, ÚMFT stb.) pályázati rendszerekben.

b) Az 53/2006. (XI. 29.) OGY határozattal és a 2001/18/EK irányelvvel összhangban, a közösségi jog adta keretek maximális kihasználásával úgy kell a hazai jogi szabályozást tovább módosítani, hogy a hatásvizsgálatokban a fajtatulajdonos biotechnológiai cégek kötelesek legyenek együttműködni, továbbá erősíthető legyen a fogyasztók, a szomszédos gazdálkodók és a helyi közösségek önrendelkezési jogának, választási és vállalkozási szabadságának, valamint a GM-technológiától eltérő gazdálkodási és környezethasználati rendszerek és speciális ágazatok, mint például az ökológiai gazdálkodás, vetőmagtermesztés, környezet- és természetvédelem érdekeinek érvényesítése.

c) Folytatni és erősíteni kell a nemzetközi erőfeszítéseket annak érdekében, hogy tovább növekedjen az Európai Parlament ellenőrző és döntéshozó szerepe a géntechnológiai szabályozás területén.

d) A független kutatásokkal alátámasztott hatásvizsgálatok feltételeit és az erre alapozott tájékoztatás rendszerét meg kell teremteni a szükséges pénzügyi forrásokkal együtt.

e) A géntechnológiai úton módosított növényekkel kapcsolatos szennyeződések felderítése és megakadályozása érdekében szigorítani kell a hazai ellenőrzési rendszert, továbbá támogatni szükséges a technológia hosszú távú környezeti, ökológiai és humán - egészségügyi hatásainak nyomon követését biztosító nemzeti vizsgálati protokoll, eljárásrend kidolgozását, és az ezzel kapcsolatos monitoring rendszer egységes intézményi hátterének kialakítását.

f) 2008. május 15-ig ki kell jelölni az Egészségügyi Géntechnológiai Hatóságot és Egészségügyi Szakhatóságot, továbbá mielőbb szükséges elindítani a már forgalomban lévő, illetve engedélyezés alatt álló géntechnológiával módosított fajták, fajtajelöltek humán- és állategészségügyi vizsgálatait.

g) Szigorú szankciórendszerrel szükséges érvényesíteni a határértékek betartását.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére