Időállapot: közlönyállapot (2008.V.14.)

54/2008. (V. 14.) OGY határozat

a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról szóló beszámoló elfogadásáról * 

Az Országgyűlés

1. elfogadja a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. §-ának (3) bekezdése értelmében az önkormányzati és területfejlesztési miniszternek a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról szóló beszámolóját,

2. megállapítja, hogy a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás mind az egész országban, mind a Magyar Köztársaság 91 nagykövetségén és főkonzulátusán törvényes rendben zajlott le,

3. köszönetét fejezi ki a népszavazás megszervezésében és lebonyolításában közreműködő helyi és területi választási szervek tagjainak, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium illetékes szervezetei tisztségviselőinek odaadó és lelkiismeretes tevékenységükért.

4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére