Időállapot: közlönyállapot (2008.V.14.)

55/2008. (V. 14.) OGY határozat

az Országos Választási Bizottságnak a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásról szóló beszámolója elfogadásáról * 

Az Országgyűlés

1. elfogadja a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 124/A. §-ának (3) bekezdés l) pontja értelmében az Országos Választási Bizottságnak a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazásról szóló beszámolóját,

2. megállapítja, hogy a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás mind az egész országban, mind a Magyar Köztársaság 91 nagykövetségén és főkonzulátusán törvényes rendben zajlott le,

3. köszönetét fejezi ki a népszavazás megszervezésében és lebonyolításában közreműködő helyi és területi választási szervek tagjainak, az Országos Választási Bizottság tagjainak, a köztisztviselőknek, valamennyi állami és társadalmi szervnek és intézménynek, akik, illetve amelyek hozzájárultak a népszavazás törvényes lebonyolításához.

4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére