Időállapot: közlönyállapot (2008.VI.13.)

80/2008. (VI. 13.) OGY határozat

a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizsgálatáról * 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizsgálatáról az alábbi határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés szükségesnek tartja, hogy a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 83. §-ban meghatározottak alapján felállításra került önkéntes tartalékos rendszer és annak működése felülvizsgálatra kerüljön.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy hozzon létre szakértő bizottságot a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszere feladat- és feltételrendszerének elemzése, a bevezetésekor megfogalmazott elvárásoknak való megfelelés vizsgálata, az eddigi működési tapasztalatok összegzése és a rendszer fejlesztésének lehetséges irányaira vonatkozó javaslatok megfogalmazása céljából.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a szakértői bizottság munkája alapján 2008. október 31-ig terjesszen javaslatot az Országgyűlés elé.


  Vissza az oldal tetejére