Időállapot: közlönyállapot (2008.IX.18.)

81/2008. (IX. 18.) OGY határozat

a Demokrácia Nemzetközi Napjáról * 

1. Az Országgyűlés figyelemmel

- az ENSZ Közgyűlés 2007. november 8-án konszenzussal elfogadott 62/7. számú határozatára - mely a demokratizálódás elősegítését, az alapvető emberi szabadságjogok tiszteletben tartását hangsúlyozva - szeptember 15-ét a Demokrácia Nemzetközi Napjává nyilvánítja;

- az Interparlamentáris Unió, mint a parlamentek világszervezete által 1997 szeptemberében elfogadott Egyetemes Nyilatkozatra a Demokráciáról;

- arra, hogy a demokrácia az emberek szabad akaratával kifejezésre juttatott, azok politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális rendszerét meghatározó egyetemes érték;

- arra, hogy a demokrácia erős parlamentet, szabad és igazságos választásokat, az emberi jogok egyetemes tiszteletben tartását, diszkriminációmentességet és nemek közti egyenlőséget, aktív civil társadalmat, hatékony politikai pártokat és független médiát feltételez;

- a tényre, hogy a polgárok akarata a szabadon választott parlamenten keresztül érvényesül, valamint, hogy a parlament a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva törvényeket alkot, ellenőrzés alatt tartja a kormányt, s ezáltal a demokrácia központi intézményeként, annak legfőbb letéteményese

a következő határozatot hozza:

Az Országgyűlés szeptember 15-ét a Demokrácia Nemzetközi Napjává nyilvánítja

- annak érdekében, hogy hangsúlyozza a demokrácia fontosságát, az annak fenntartását célzó demokratikus rendszerek előtt álló kihívásokat;

- azzal a céllal, hogy a világ nemzeti parlamentjei ezt a napot a jövőben közösen ünnepelhessék meg, ezáltal is hangot adva a demokratikus elvek melletti elkötelezettségüknek.

2. Ez az országgyűlési határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére