Időállapot: közlönyállapot (2008.IX.18.)

83/2008. (IX. 18.) OGY határozat

a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat módosításáról * 

1. A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat 1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Országgyűlés a Magyar Honvédség részletes bontású létszámát 2008. december 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:

Állománykategóriák Létszám
Tiszt 5 480 -
Tiszthelyettes 8 220 legfeljebb az összlétszám
35%-a
Legénységi állomány (honvéd és tisztesi rendfokozattal rendelkező szerződéses katona és a tiszthelyettesi hallgatói állomány) 7 600 legfeljebb az összlétszám
33%-a
Köztisztviselő, közalkalmazott, ügyészségi alkalmazott és munkavállaló 3 650 legfeljebb az összlétszám
16%-a
Összesen legfeljebb 24 950

2. Ez a határozat a közzétételét követő ötödik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére