Időállapot: közlönyállapot (2008.IX.26.)

98/2008. (IX. 26.) OGY határozat

a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság létrehozásáról * 

1. Az Országgyűlés az ország energiaellátásának biztosítása, az egyoldalú importfüggőség elkerülése érdekében alapvető fontosságúnak tartja és prioritásként támogatja az Európai Unió által stratégiai projektként megjelölt Nabucco földgázvezeték mielőbbi megépítését.

2. Az Országgyűlés a Házszabály 34. § (1) bekezdése és 35. §-a alapján, létrehozza a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).

3. A Bizottság feladata, hogy a Nabucco földgázvezeték előkészítése és megvalósítása érdekében

a) az eddig tett európai uniós és hazai intézkedéseket áttekintse;

b) az Európai Unió által megjelölt intézkedések és célok hazai érvényrejutását ellenőrizze;

c) az előkészítés és megvalósulás folyamatát figyelemmel kísérje, támogassa és elősegítse;

d) a Nabucco földgázvezetéket bármilyen formában érintő, gáztározásra és nagykapacitású gázvezetékek építésére irányuló, eddig megkötött és jövőbeni nemzetközi megállapodásokat, illetve projekteket figyelemmel kísérje, és nyomon kövesse;

e) a Magyar Köztársaság Kormánya képviselőjét rendszeresen meghallgassa;

f) a Magyar Köztársaság Kormánya részére ajánlásokat fogalmazzon meg;

g) a munkájáról és a tapasztalatokról az Országgyűlés számára ülésszakonként jelentést készítsen.

4. A Bizottság 12 tagból áll, tagjai országgyűlési képviselők. A bizottság paritásos alapon működik, a mindenkori kormánypárti és ellenzéki oldal oldalanként egyenlő számú taggal képviselteti magát benne. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:

- MSZP 6
- FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 3
- KDNP 1
- SZDSZ 1
- MDF 1

5. A Bizottság elnökének, további 3 társelnökének és tagjainak megválasztására a képviselőcsoportok vezetőinek javaslata alapján az Országgyűlés elnöke terjeszt elő javaslatot, amelyről az Országgyűlés vita nélkül határoz. A Bizottság elnökére az SZDSZ, 2 társelnökére az MSZP, 1 társelnökére a Fidesz képviselőcsoportja terjeszt elő javaslatot a bizottsági tagságra jelöltek köréből.

6. A Bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.

7. A Bizottság ügyrendjét a Házszabály vonatkozó rendelkezései alapján maga állapítja meg.

8. A Bizottság működésének költségei az Országgyűlés költségvetéséből kerülnek biztosításra.

9. A Bizottság megbízatása a tagjainak megválasztásáról szóló országgyűlési határozat közzétételekor kezdődik, és a jelenlegi Országgyűlés működésének befejezéséig tart.

10. Az Országgyűlés felkéri a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy az Országgyűlés által elfogadott energiapolitikai koncepcióval összhangban csak olyan intézkedéseket tegyen, ami elősegíti a Nabucco földgázvezeték megvalósulását.

11. E határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére