Időállapot: közlönyállapot (2008.IX.26.)

99/2008. (IX. 26.) OGY határozat

a „Fogyasztóvédelmi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 12/2007. (III. 7.) OGY határozat módosításáról * 

1. A „Fogyasztóvédelmi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 12/2007. (III. 7.) OGY határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A Bizottság a munkájáról évente jelentést készít, amelyet 2007-ben október 15-ig, 2008-ban és 2009-ben november 15-ig az Országgyűlés elé terjeszt. A Bizottság tevékenysége a jelen Országgyűlés működésének befejezéséig tart.”

2. Jelen határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére