Időállapot: közlönyállapot (2008.XI.6.)

116/2008. (XI. 6.) OGY határozat

a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2005-2006. évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról * 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése:

1. tudomásul veszi a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2005-2006. évi végrehajtásáról szóló jelentést;

2. felkéri a Kormányt, hogy:

a) a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 40. §-a értelmében újítsa meg a 132/2003. (XII. 11.) OGY határozattal jóváhagyott 2003-2008 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programot (NKP II.).

A megújított 2009-2014 közötti időszakra szóló programot (NKP III.) 2008. december 31-ig nyújtsa be az Országgyűléshez;

b) a megújítás során - a program eredményességének javítása érdekében -, az Európai Unió környezetvédelmi tervezésre vonatkozó irányelveinek figyelembevételével korszerűsítse a program készítésének módszertanát. A végrehajtás figyelemmel kísérhetősége érdekében készítse el az ellenőrzés rendszerét, a végrehajtásról szóló kétévenkénti országgyűlési jelentések tartalmi követelményeit.

3. Ez a határozat közzétételének napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére