Időállapot: közlönyállapot (2008.XII.17.)

128/2008. (XII. 17.) OGY határozat

a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság jelentésének elfogadásáról, a Nabucco gázvezeték megépítésének támogatásáról, valamint a Nemzetközi Nabucco Védnöki Testület felállításáról * 

A Magyar Országgyűlés a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság (a továbbiakban: Nabucco eseti bizottság) tevékenységéről (2008. szeptember - 2008. december) szóló jelentést elfogadja.

2. Az Országgyűlés az ország energiaellátásának biztosítása, az egyoldalú importfüggőség elkerülése érdekében továbbra is alapvető fontosságúnak tartja és prioritásként támogatja az Európai Unió által stratégiai projektként megjelölt Nabucco földgázvezeték mielőbbi megépítését.

3. Az Országgyűlés kezdeményezi, hogy a Nabucco gázvezeték megépítése érdekében jöjjön létre egy Nemzetközi Nabucco Védnöki Testület, amely alkalmas arra, hogy megjelenítse a részt vevő nemzetek legmagasabb szintű elkötelezettségét a projekt mellett nemzeti szinten az érintett országokban, továbbá valamennyi nemzetközi fórumon, különös tekintettel az Európai Bizottságra és az Európai Parlamentre.

4. Az Országgyűlés felhatalmazza a Nabucco eseti bizottságot, hogy a 3. pont szerinti Testület létrehozása érdekében nemzetközi tárgyalásokat folytasson, különösen Ausztria, Bulgária, Románia és Törökország nemzeti parlamentjeinek érintett bizottságaival, illetve három fő delegálásával vegyen részt a Nemzetközi Nabucco Védnöki Testület létrehozásában és működtetésében.

5. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az Európai Unióban, hogy a Nabucco gázvezeték megépítéséhez szükséges, megfelelő garanciával rendelkező pénzügyi források rendelkezésre álljanak.

6. Az Országgyűlés javasolja, hogy az érintett országok európai parlamenti képviselői uniós szinten is együttműködve mozdítsák elő a Nabucco projekt megvalósulását.

7. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az Amerikai Egyesült Államok kormányával, az Egyesült Államoknak a Nabucco projektben történő szerepvállalásának lehetőségéről.

8. Ez az országgyűlési határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére