Időállapot: közlönyállapot (2008.XII.17.)

129/2008. (XII. 17.) OGY határozat

a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos etikus kereskedői magatartás kidolgozásáról * 

A magyarországi élelmiszer termékpálya szerves részét képező élelmiszer-termelő és -feldolgozó, illetve élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó szervezetek gazdasági kapcsolatainak etikus módon történő gyakorlása elengedhetetlen a piaci verseny tisztasága, az élelmiszerellátás biztonságának fenntartása és a fogyasztók bizalmának megőrzése érdekében. A közelmúlt piaci tapasztalatai szerint több forgalmazó szervezet visszaél a piaci körülményeiből eredő lehetőségeivel, amely által meg nem engedhető módon a mezőgazdasági és élelmiszeripari területen működő beszállítói kárára szerez nyereséget, kihasználva azok vele szembeni kiszolgáltatott helyzetét. Ezért az Országgyűlés

1. felkéri a Kormányt, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a mezőgazdasági és élelmiszeripari területen működő kereskedelmi vállalkozások érdekképviseleti szerveivel, és - a kölcsönös bizalom és együttműködés megteremtésének, a piaci kapcsolatok rendezésének és az etikus üzleti magatartás normái érvényesülésének érdekében - állapodjon meg velük a beszállítókkal szemben alkalmazott, az üzleti erkölcsöt és tisztességet sértő magatartásoktól és szerződési kikötésektől való tartózkodásról;

2. felkéri a Kormányt, hogy amennyiben az 1. pontban szereplő megállapodás megkötésére 2009. január 15-ig nem kerül sor, nyújtson be - a nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével kidolgozott - törvényjavaslatot az Országgyűlés elé, melyben tételesen meghatározásra kerülnek a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek forgalmazásával kapcsolatos tiltott magatartások és ezek megsértése esetén alkalmazásra kerülő jogkövetkezmények.


  Vissza az oldal tetejére