Időállapot: közlönyállapot (2010.XI.2.)

2010. évi CI. törvény

a magán-nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról * 

1. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 19. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A 2010. november 1-je és 2011. december 31-e közötti időszakban esedékes, a magán-nyugdíjpénztári tag után fizetendő nyugdíjjárulék mértéke – a (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően – 9,5 százalék.”

2. § A Tbj. 33. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 2010. november 1-je és 2011. december 31-e közötti időszakban esedékes tagdíj mértéke – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – 0 százalék.”

3. § Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho tv.) 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 2010. november 1-je és 2011. december 31-e közötti időszakban esedékes, a magán-nyugdíjpénztári tag magánszemélyt terhelő ekhoból – az (1) bekezdés c) pontjától eltérően – az ekhoalap 3,9 százaléka nyugdíjjáruléknak minősül.”

4. § Az Ekho tv. 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 2010. november 1-je és 2011. december 31-e közötti időszakban esedékes ekhora az (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazható.”

5. § Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 13. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 2010. november 1-je és 2011. december 31-e közötti időszakban esedékes, a magán-nyugdíjpénztári tag után fizetendő közteher összegéből – a (2) bekezdés a) pontjától eltérően – a Nyugdíjbiztosítási Alapot 91,8% illeti meg, és a (2) bekezdés b) pontja nem alkalmazható.”

6. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő 3. napon hatályát veszti.