Időállapot: közlönyállapot (2010.II.18.)

2/2010. (II. 18.) OGY határozat

a nem magyar állampolgár természetes személyek, illetve a jogi személyek általi, mezőgazdasági földterület megszerzésére vonatkozó tilalom meghosszabbításának szükségességéről * 

Az Országgyűlés:

a) megerősítve, hogy a termőföldre vonatkozó szabályozási rend kialakításakor annak tulajdonára, használatára vonatkozó szabályozást nemzeti szuverenitásunk alapjának tekinti, amelynek gyakorlása során elismeri, hogy Magyarországnak az Európai Unió tagjaként a nem magyar állampolgár természetes személyek, illetve a jogi személyek általi, mezőgazdasági földterületnek minősülő termőföld megszerzésére vonatkozó nemzeti szabályozását az Európai Unió alapját képező szerződésekben foglaltakkal összhangban kell kialakítania;

b) figyelemmel arra, hogy a Magyarország részére nyújtandó közösségi agrártámogatás csak 2013-tól kezdve éri el az Európai Unió régi tagállamainak az átlagát;

c) figyelemmel arra, hogy a magyarországi átlagos földárak még mindig jelentősen elmaradnak az Európai Unió tagállamai többségének földáraitól, ami a mezőgazdasági földterületek 2011. utáni piacának súlyos zavarával fenyeget;

d) figyelemmel arra, hogy a rendszerváltozást követően megindult birtokrendezési folyamatok még nem fejeződtek be

a következő határozatot hozza:

1. Felkéri a Kormányt, hogy az Európai Unió illetékes szerveinél kezdeményezze a 2011-ben lejáró, a nem magyar állampolgár természetes személyek, illetve a jogi személyek általi, mezőgazdasági földterületnek minősülő termőföld megszerzésére vonatkozó tilalom meghosszabbítását, amelynek érdekében a szükséges egyeztetéseket folytassa le.

2. Felkéri a Kormányt, hogy - figyelemmel az Európai Unió tagállamaiban alkalmazott szabályozási gyakorlatra is - olyan, a nemzeti érdekeinket is tükröző, új és átfogó földügyi szabályozást dolgozzon ki, és terjesszen az Országgyűlés elé, amely biztosítja a mezőgazdaság multifunkcionális jellegének fenntartását, továbbá a közérdekű célok meghatározásakor legyen figyelemmel a diszkrimináció mentességre, az arányosságra, valamint az objektív, állandó, átlátható és nyilvános kritériumok biztosításának szükségességére.


  Vissza az oldal tetejére