Időállapot: közlönyállapot (2010.II.18.)

3/2010. (II. 18.) OGY határozat

az országgyűlési képviselők 2010. évi választása kampányának költségvetési támogatásáról * 

1. Az Országgyűlés a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 91. §-ának (1) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők 2010. évi választása kampánya során a költségvetési támogatásra országosan fordítható pénzeszköz összegét 100 millió Ft-ban állapítja meg.

2. Az 1. pontban meghatározott összeg a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet 12. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 25. Választások lebonyolítása alcím, 2. A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása jogcím-csoport előirányzatának terhére biztosítandó.

3. Ez a határozat a közzétételt követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére