Időállapot: közlönyállapot (2010.II.26.)

19/2010. (II. 26.) OGY határozat

a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fórumáról * 

A hazánkban élő nemzeti és etnikai kisebbségek önazonosságának, közösségi, kulturális értékeinek, hagyományainak megőrzése, fejlesztése céljából, valamint a kisebbségeknek a törvényalkotás és végrehajtás ellenőrzésének folyamatába való hatékonyabb és közvetlenebb bekapcsolódása érdekében a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatai, valamint az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok és képviselőcsoportok létrehozták a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fórumát (a továbbiakban: Fórum), amelyről az Országgyűlés a következők szerint rendelkezik:

1. A Fórum konzultatív testület, amelyet az Országgyűlés saját, állandó intézményének tekint.

2. A Fórum a törvényhozás szintjén - a kisebbségek közvetlen parlamenti képviseletének megvalósulásáig is - a parlamenti pártok, parlamenti bizottságok és a nemzeti kisebbségek országos önkormányzatai között kívánja az együttműködést és párbeszédet rendszeressé tenni. Működésével lehetővé teszi a jogalkotás teljes folyamatában a közvetlen párbeszédet, illetve megerősíti a végrehajtás ellenőrzését.

3. A Fórum létrejötte nem helyettesíti, illetve nem pótolja a nemzeti és etnikai kisebbségek alkotmányos jogát a közvetlen parlamenti képviseletre.

4. A Fórum létrehozása és működése nem érinti más kormányzati és egyéb együttműködési fórumok működését. A Kormány képviselőjének, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának részvétele a Fórum munkájában az együttműködés összhangjának garanciája.

5. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fóruma szervezeti és működési rendjét maga alakítja ki, amelyet a Fórum 2009. május 13-i alakuló ülésén elfogadott (2009. november 24-én kiegészített) statútum szabályoz:

A) elnöke: az Országgyűlés mindenkori elnöke,

B) a Fórum tagjai:

a) az Országos Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Önkormányzatok vezetői (13 fő),

b) az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjai által delegált képviselők,

C) a Fórum munkáját az Országgyűlés Elnökének Titkársága koordinálja.

6. A Fórum dokumentumait konszenzussal fogadja el.

7. A Fórum tagjai meghívottként részt vehetnek az Országgyűlés bizottságainak ülésein azon napirendi pontjai tárgyalásán, amelyek a kisebbségeket - kisebbségi státuszukra figyelemmel - közvetlenül érintik.

8. A Fórum feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet az Országgyűlés költségvetésében kell biztosítani.

9. Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére