Időállapot: közlönyállapot (2010.II.26.)

20/2010. (II. 26.) OGY határozat

a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletére vonatkozó jogalkotási folyamatról * 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése - kifejezve a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviselete iránti felelősségérzetét és elkötelezettségét - a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 68. §-ában megfogalmazottak alapján a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy dolgozza ki a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletéről szóló törvényjavaslatot és azt 2012. december 31-ig terjessze az Országgyűlés elé. A törvénynek úgy kell hatályba lépnie, hogy garantálja a kisebbségek képviseletének megvalósulását a 2014. évi országgyűlési választásokat követően megalakuló Országgyűlésben. A törvényjavaslat megalkotása során a következő elveket kell figyelembe venni:

a) a nemzeti és etnikai kisebbségek parlamenti képviselete teljes jogú képviselet,

b) alkotmányos, valamennyi kisebbség számára az országgyűlési képviselet elnyerésének reális esélyét nyújtó szükséges és elégséges kedvezmény biztosítása,

c) amennyiben több, jogilag, szakmailag és az érdekképviseletek által is elfogadott konszenzusos megoldás kerül kidolgozásra, úgy azok közül legfeljebb két változatot tartalmazzon az Országgyűléshez benyújtandó törvényjavaslat.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a törvény-előkészítés során folyamatosan egyeztessen a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzataival, felhasználva valamennyi korábbi, legalább részleges egyetértést szerzett megoldási módozatot, továbbá a nemzetközi gyakorlatból figyelembe vehető példákat.

3. Az Országgyűlés felkéri az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságot, hogy a törvény-előkészítési folyamatokat kísérje figyelemmel és segítse elő a törvénymódosítás megvalósulását.

4. Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére