Időállapot: közlönyállapot (2010.VI.11.)

32/2010. (VI. 11.) OGY határozat

a közúti járművezetői képzésben való részvétel alapfokú iskolai végzettséghez kötéséről * 

A közúti közlekedés biztonságának, valamint a közúti járművezetőknek a közlekedés során tanúsított magatartásának javítása érdekében az Országgyűlés a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy teremtse meg a jogi feltételeit annak, hogy a vezetői engedély megszerzéséhez szükséges képzésre, elméleti vizsgára történő jelentkezés előfeltétele a jelenleg hatályos „írni-olvasni tudás” képessége helyett legalább az alapfokú iskolai végzettség megszerzése legyen, amely az általános iskola 8. osztályának eredményes befejezését jelenti.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére