Időállapot: közlönyállapot (2010.VI.16.)

34/2010. (VI. 16.) OGY határozat

az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti bizottság létrehozásáról * 

1. Az Országgyűlés az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 7. § (1) bekezdésére figyelemmel az Állami Számvevőszék elnökének és alelnökeinek megválasztásához szükséges jelölés érdekében - a Házszabály 34. § (1) bekezdése, illetve 35. §-a alapján - eseti bizottságot hoz létre.

2. A bizottság neve: az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő bizottság (a továbbiakban: bizottság).

3. A bizottság feladata: jelölt állítása az Állami Számvevőszék elnöki és két alelnöki tisztségére.

4. A bizottság 8 tagból áll, tagjai országgyűlési képviselők. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:

a Fidesz 4
a KDNP 1
az MSZP 1
a Jobbik 1
az LMP 1

tagot ajánlhat.

5. A bizottság elnökére a kormánypárti, alelnökére az ellenzéki képviselőcsoportok a bizottsági tagságra jelöltek köréből terjesztenek elő javaslatot.

6. A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a képviselőcsoportok vezetőinek javaslata alapján az Országgyűlés elnöke terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek, amelyről az vita nélkül határoz. A bizottság akkor is megalakul, ha valamelyik képviselőcsoport nem vesz részt az ajánlásban, illetve jelölésben, azonban az országgyűlési arányoknak megfelelő szavazati arányok ilyenkor is változatlanok maradnak. A bizottság megalakulása során tagot nem jelölő képviselőcsoport a bizottság fennállása alatt bármikor jelölhet tagot, melyet az eredeti eljárásnak megfelelően választ meg az Országgyűlés.

7. Az Állami Számvevőszék elnökjelöltjévé, illetve alelnökjelöltjévé az válik, aki legalább öt bizottsági tag „igen” szavazatát megkapta.

8. Az Országgyűlés felkéri a bizottságot, hogy a jelöltek személyéről haladéktalanul döntsön.

9. A bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.

10. A bizottság ügyrendjét - a létrehozásáról szóló határozat szabályainak figyelembevételével - a Házszabály vonatkozó rendelkezései alapján maga állapítja meg.

11. A bizottság működésének költségei az Országgyűlés költségvetéséből kerülnek biztosításra.

12. A bizottság megbízatása a tagok megválasztását követő alakuló üléssel kezdődik és az Állami Számvevőszék elnökének és alelnökeinek megválasztásáig tart.

13. E határozat a közzétételének napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére