Időállapot: közlönyállapot (2010.VI.16.)

37/2010. (VI. 16.) OGY határozat

az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform előkészítéséről * 

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy az országgyűlési képviselők száma az Alkotmányban meghatározott létszámra csökkenjen, a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságot, hogy az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform előkészítésére hozzon létre albizottságot. Az albizottság összetételét úgy határozza meg, hogy abban minden országgyűlési képviselőcsoport képviselete biztosított legyen, és a kormánypárti képviselőcsoportok, valamint az ellenzéki képviselőcsoportok együttesen ugyanannyi képviselővel rendelkezzenek (paritásos bizottság).

2. A választójogi reformot előkészítő albizottság legkésőbb 2011. június 30-ig készítsen törvényjavaslatot az országgyűlési képviselők választásának új szabályairól, amelyet az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság - széles körű társadalmi vitát követően - legkésőbb 2011. december 31-ig terjesszen az Országgyűlés elé.

3. Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform előkészítése során figyelemmel kell lenni a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletére vonatkozó jogalkotási folyamatról szóló 20/2010. (II. 26.) OGY határozatban foglalt elvekre és határidőkre is.

4. Ez az országgyűlési határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére