Időállapot: közlönyállapot (2010.VI.29.)

47/2010. (VI. 29.) OGY határozat

az Alkotmányelőkészítő eseti bizottság létrehozásáról * 

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34-35. §-a alapján, az új Alkotmány kidolgozásának előkészítése érdekében eseti bizottságot hoz létre, amelynek neve: „Alkotmányelőkészítő eseti bizottság” (a továbbiakban: Bizottság).

2. A Bizottság feladata annak áttekintése és értékelése, hogy a hatályos Alkotmány megfelelően tartalmazza-e alkotmányfejlődésünk történelmi értékeit, megfelelően biztosítja-e az emberi és állampolgári jogok legszélesebb körű érvényesülését, illetve annak vizsgálata, hogy az államszervezet alapvető intézményeinek működését meghatározó alkotmányi és törvényi szabályozás eleget tesz-e az alapvető jogok tiszteletben tartására és védelmére vonatkozó állami kötelességnek és a XXI. századi polgári demokráciával szemben támasztott elvárásoknak. A Bizottság feladata továbbá, hogy az új Alkotmány alapvető elveire vonatkozó országgyűlési határozati javaslatot 2010. december 31-ig az Országgyűlés elé terjessze.

3. A Bizottság ellátja a kijelölt bizottság Házszabályban meghatározott feladatait, és a 2. pont szerint előterjesztett javaslat tekintetében gyakorolja az előterjesztő Házszabályban meghatározott jogköreit.

4. A Bizottság 45 tagból áll, tagjai országgyűlési képviselők. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:

a Fidesz 26

a KDNP 4

az MSZP 7

a Jobbik 6

az LMP 2

tagot ajánlhat.

5. A Bizottság elnökére és három alelnökére a kormánypárti, két alelnökére az ellenzéki képviselőcsoportok a bizottsági tagságra jelöltek köréből terjesztenek elő javaslatot.

6. A Bizottság elnökének, alelnökeinek és tagjainak megválasztására a képviselőcsoportok vezetőinek javaslata alapján az Országgyűlés elnöke terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek, amelyről az vita nélkül határoz.

7. A Bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.

8. A Bizottság feladatai ellátása érdekében szakértőket kérhet fel közreműködésre.

9. A Bizottság ügyrendjét - a létrehozásáról szóló határozat szabályainak figyelembevételével - a Házszabály vonatkozó rendelkezései alapján maga állapítja meg.

10. A Bizottság működésének költségei az Országgyűlés költségvetéséből kerülnek biztosításra.

11. A Bizottság megbízatása a tagok megválasztását követő alakuló üléssel kezdődik és a tervezett Alkotmány szabályozási elveire vonatkozó országgyűlési határozati javaslat elfogadásáig tart.

12. E határozat a közzétételének napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére