Időállapot: közlönyállapot (2010.VII.14.)

52/2010. (VII. 14.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról * 

1. Az Országgyűlés az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 6. §-ára figyelemmel az Alkotmánybíróság tagjainak megválasztásához szükséges jelölés érdekében - a Házszabály 34. § (1) bekezdése, illetve 35. §-a alapján - eseti bizottságot hoz létre.

2. A bizottság neve: az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság (a továbbiakban: bizottság).

3. A bizottság feladata: alkotmánybíró jelölése az Abtv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott testületi létszám biztosítása érdekében.

4. A bizottság tizenöt tagból áll, tagjai országgyűlési képviselők.

A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:

a Fidesz 8
a KDNP 2
az MSZP 2
a Jobbik 2
az LMP 1
tagot ajánlhat.

5. A bizottság elnökére a kormánypárti, alelnökére az ellenzéki képviselőcsoportok a bizottsági tagságra jelöltek köréből terjesztenek elő javaslatot.

6. A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a képviselőcsoportok vezetőinek javaslata alapján az Országgyűlés elnöke terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek, amelyről az vita nélkül határoz. A bizottság akkor is megalakul, ha valamelyik képviselőcsoport nem vesz részt az ajánlásban, illetve jelölésben, azonban az országgyűlési arányoknak megfelelő szavazati arányok ilyenkor is változatlanok maradnak. A bizottság megalakulása során tagot nem jelölő képviselőcsoport a bizottság fennállása alatt bármikor jelölhet tagot, akit az eredeti eljárásnak megfelelően választ meg az Országgyűlés.

7. Az Alkotmánybíróság tagjának jelöltjévé az válik, aki legalább nyolc bizottsági tag „igen” szavazatát megkapta.

8. Az Országgyűlés felkéri a bizottságot, hogy a jelöltek személyéről haladéktalanul döntsön.

9. A bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.

10. A bizottság ügyrendjét - e határozatban foglaltak figyelembevételével - a Házszabály vonatkozó rendelkezései alapján maga állapítja meg.

11. A bizottság működésének költsége az Országgyűlés költségvetéséből kerül biztosításra.

12. A bizottság megbízatása a bizottsági tagok megválasztásáról rendelkező országgyűlési határozat elfogadásának napján kezdődik, és a 2010-ben megválasztott Országgyűlés megbízatásának megszűnéséig tart.

13. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére