Időállapot: közlönyállapot (2010.VII.27.)

65/2010. (VII. 27.) OGY határozat

a dokumentumfilmek nyilvánossága, az alkotói szabadság és az igazság megismeréséhez való jogok egyes kérdéseinek felülvizsgálatáról * 

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja meg az 1989. október 23. előtt keletkezett állambiztonsági iratok nyilvánossága és a személyhez fűződő jogok hatályos jogi szabályozását, és tegyen javaslatot arra nézve, hogy a - történelmünk szempontjából is - kiemelkedően fontos dokumentumfilmek és történelmi dokumentumok nyilvánosságra hozatala ne legyen minden esetben kizárható személyiségi jogokra hivatkozással; azaz hogyan lehetne feloldani a személyhez fűződő jogok (kép- és hangfelvétellel való rendelkezés) és a tájékozódáshoz, tájékoztatáshoz (igazság megismeréséhez való jog), valamint a művészeti szabadsághoz és a tudományos kutatás szabadságához való jog kollizióját.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága, az információszabadság és a történeti kutatások szabadsága hatékonyabb érvényesülése érdekében - a magánszférához fűződő jog tiszteletben tartása mellett - tegyen javaslatot a közszereplői minőség egyértelmű, differenciált, a jogkövetkezmények tekintetében arányos szabályozására.

3. Az Országgyűlés egyben felkéri a Kormányt, hogy az új Alkotmány, valamint az új Polgári Törvénykönyv megalkotása során tegye meg szabályozási javaslatát.

4. E határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére