Időállapot: közlönyállapot (2010.X.21.)

100/2010. (X. 21.) OGY határozat

a Gazdasági Versenyhivatal 2009. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról * 

1. Az Országgyűlés elfogadja a Gazdasági Versenyhivatal 2009. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámolót.

2. Ez a határozat közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére