Időállapot: közlönyállapot (2010.X.21.)

105/2010. (X. 21.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról * 

1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Fenntartható fejlődés bizottságába

Szabó Imre (MSZP) helyett

Tóbiás Józsefet (MSZP),

a Fogyasztóvédelm bizottságba

Tóbiás József (MSZP) helyett

Szabó Imrét (MSZP),

a Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságba

dr. Ipkovich György (MSZP) helyett

Göndör Istvánt (MSZP),

a Számvevőszéki és költségvetési bizottságba

dr. Puskás Imre (Fidesz) helyett

Dankó Bélát (Fidesz)

a bizottság tagjává megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor *  lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére